Procedura de soluționare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă

Prin conflicte de muncă se înțelege conflictele dintre salariați și angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfășurarea raporturilor de muncă.

În conformitate cu dispozițiile art. 242 ,lit. d) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare se prevede că Regulamentul intern trebuie sa cuprindă si dispoziții referitoare la procedura de soluționare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților.

Având în vedere aceasta reglementare, apreciem ca procedura de soluționare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, poate face parte din același capitol (ca subcapitol distinct) care se refera si la soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților. Dar poate fi prevăzuta și într-un capitol separat în Regulamentul intern.

In sine, procedura este descrisa la art. 231^1 din Codul muncii, iar pentru in Regulamentul intern, apreciem ca trebuie sa preluați prevederile din Codul muncii, la care sa adăugați anumite aspecte specifice unității dumneavoastră (legate de partea practica a derulării concilierii, circuitul documentelor).

Astfel regulamentul intern ar trebui sa includă prevederi referitoare la:

– faptul ca in cazul apariției unui conflict individual de munca, părțile (angajator si angajat) pot stabili, de comun acord aplicarea soluționării pe cale amiabila a conflictului de munca declanșat; este important sa existe acordul celor doua părți cu privire la inițierea unei asemenea proceduri, având in vedere ca aceasta implica costuri pentru ambele părți, deoarece aceștia trebuie sa agreeze modul in care vor acoperi onorariul consultantului extern care realizează concilierea;

– modul cum se face aceasta comunicare intre angajat si angajator, pana la agrearea (sau neagrearea) aplicării procedurii de soluționare amiabila a conflictului individual de munca;

– de asemenea, trebuie prevăzuta posibilitatea ca in contractul individual de munca sa fie introdusa o clauza referitoare la utilizarea concilierii in soluționarea amiabila a conflictelor individuale de munca. Aceasta clauza poate fi negociata/introdusa fie de la începutul relației de munca fie pe parcursul executării contractului individual de munca.

– având in vedere ca procedura de conciliere, in fapt, va fi realizata de un consultant extern specializat în legislația muncii (avocat, mediator, expert ) ar fi necesare câteva precizări asupra modului in care se selectează respectiva persoana;

– precizarea ca oricare dintre părți se poate adresa consultantului extern in vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului individual de munca;

– câteva prevederi referitoare la modul de organizare a concilierii si modul in care sunt duse la îndeplinire cele agreate la finalizarea concilierii (spre ex. necesitatea emiterii unei decizii de către angajator cu privire la modul de rezolvare a conflictului).

Din prevederile art. 231^1 din Codul muncii se deduce că în fapt, procesul de conciliere propriu-zis este derulat de către consultantul extern specializat în legislația muncii care are un rol activ si asigura condiții de neutralitate, imparțialitate si confidențialitate a întregului demers.

Astfel acesta practic trebuie să aibă o procedura de lucru care sa asigure neutralitatea, imparțialitatea și confidențialitatea concilierii si care sa conțină si documentele pe care consultantul le utilizează pentru realizarea concilierii (invitația scrisa, model de acord care sa conțină înțelegerea părților si modalitatea de stingere a conflictului, model de proces verbal).

Mircea OLTEANU

/