Procedura de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole

ANAF propune actualizarea procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole. Prin procedura de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, se reglementează aspecte privind detalierea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole pentru a beneficia de facilitatea prevăzută de lege; modalitatea de constatare a pagubelor înregistrate de producţia vegetală/animală şi stabilirea pierderii și modalitatea de reducere a venitului net anual.

Potrivit proiectului, persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, beneficiază de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia abundentă, secetă și inundaţii, precum şi a epizootiilor, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, mai multe condiții.

În primul rând, venitul net se stabileşte pe bază de norme de venit. Pierderea afectează peste 30 la sută din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale. Persoana fizică / asocierea fără personalitate juridică a depus formularul 221 “Declarație privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”.

În declarație, contribuabilii înscriu suprafețele destinate producției agricole vegetale și efectivele de animale, fără a se lua în considerare pierderea înregistrată, ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015.

Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se face, la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, de o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului.

Prin proiectul de ordin se propune și aprobarea modelului şi conţinutului următoarelor formulare, utilizate în aplicarea procedurii de reducere a normei de venit. Mai exact este vorba despre ”cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”; ”proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor”; ”cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”; ”referat privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”; ”decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”.

C. DUMITRACHE