Prin Ordonanță de Urgență * Guvernul a aprobat schemele de plăți pentru fermieri în anii 2021-2022

Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență pentru aprobarea schemelor de plăți către fermieri și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022. Prin această ordonanță a fost astfel asigurat cadrul juridic pentru continuarea efectuării de plăți neîntrerupte către fermieri și alți beneficiari, în acest an și în anul 2022, din fondurile Uniunii Europene, în cuantumul alocat României. Fondurile nerambursabile însumează aproximativ 3,811 miliarde euro din Fondul European de Garantare Agricolă și de aproximativ 1 miliard euro din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, fonduri alocate României pentru anii 2021 și 2022, ce pot fi accesate de circa 800 de mii de beneficiari ai schemelor / măsurilor de sprijin.

Prin noua Ordonanță de Guvern au aprobate schemele de plăți directe care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, respectiv schema de plată unică pe suprafață, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat, schema simplificată pentru micii fermieri.

  • De asemenea, au fost aprobate ajutoarele naționale tranzitorii ce vor fi acordate în sectorul vegetal și zootehnic.

Au fost stabilite condițiile specifice de accesare a măsurilor compensatorii din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, derulate prin APIA, respectiv pentru măsurile : M10 – agromediu și climă, M11- agricultură ecologică și M13 – plăți pentru fermierii care se confruntă cu constrîngeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

Ordonanța de Urgență se mai referă la :

  • stabilirea beneficiarilor și a condițiilor care trebuie îndeplinite pentru acordarea plăților în cazul fiecărei scheme de ajutor / sprijin;
  • aprobarea măsurilor pentru care se instituie instrumente de garantare;
  • specificarea cazurilor de forță majoră și a modului de notificare a APIA;
  • reglementarea modului de asigurare în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a sumelor necesare plăților directe și ajutoarelor naționale tranzitorii, precum și a condițiilor de efectuare a plăților către femieri și ceilalți beneficiari.

George ZAVERA