Primăriile şi instituţiile teleormănene oferă noi locuri de muncă

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, cu sediul în Alexandria, strada Dunării, nr. 7, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei funcţii contractuale vacante, şi anume: un post referent I (arhivar), un post muncitor calificat în meseria de zugrav şi un post şofer la Serviciul Administrativ, Tehnic, Patrimoniu şi Aprovizionare.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Publice de Asistenţă Socială a oraşului Zimnicea.

Centrul pentru Îngrijirea Bătrânilor şi a Persoanelor cu Nevoi Speciale Saelele angajează urgent două infirmiere.

Asociaţia Comunelor din România – Filiala Teleorman, cu sediul în municipiul Alexandria, a scos la concurs 5 posturi vacante de auditor intern.

Primăria Comunei Cosmeşti a anuţat organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de referent principal în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Taxe şi Impozite Locale.

Serviciul Public Apă – Canal din cadrul Primăriei comunei Suhaia organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante şi anume :1 post şef serviciu; 1 post contabil; 3 posturi muncitor calificat.

Primăria Comunei Smârdioasa angajează un muncitor calificat în meseria de tractorist.

Primăria Comunei Vedea a scos la concurs postul vacant de inspector clasa I grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Fond Funciar – Registru Agricol.

Primăria Comunei Nenciuleşti angajează, prin concurs, un inspector debutant, care îşi va desfăşura activitatea în cadrul Compartimentului Contabilitate.

Teleormănenii interesaţi de astfel de posturi pot afla toate informaţiile legate de organizarea concursurilor şi bibliografia pe care trebuie să o parcurgă adresându-se deîndată primăriilor şi instituţiilor care au scos posturile la concurs sau consultând site-ul Posturi gov teleorman.

George ZAVERA