Primăriile pot lua în administrare, cu titlu gratuit, suprafeţe forestiere de la stat!

Din această lună, consiliile locale ale unităţilor administrativ teritoriale şi consiliile judeţene pot solicita trecerea în administrare proprie a unor suprafeţe forestiere aparţinând domeniului public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. Aceasta în anumite condiţii, prevăzute de Legea pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind administrarea suprafeţelor forestiere, adoptată de Parlamentul României şi promulgată prin decret de către preşedintele Klaus Verner Iohanis. Lege care dă posiblitatea Guvernului României de a hotărî, la cererea consiliilor locale sau judeţene, trecerea terenurilor forestiere, cu titlu gratuit, din proprietatea statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al UAT-urilor şi administrarea consiliilor locale sau judeţene solicitante. E vorba de suprafeţe de pădure care includ drumuri forestiere, căi ferate forestiere care necesită lucrări de corectare a torenţilor, trecerea făcându-se din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale solicitante.

„Drumurile forestiere, căile ferate forestiere şi lucrările de corectare a torenţilor, precum şi terenurile aferente acestora care fac obiectul trecerii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului la cererea consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz”, se arată în textul legii.

Aceste prevederi se aplică şi drumurilor forestiere, lucrărilor de corectare a torenţilor şi terenurilor forestiere aferente acestora care deservesc în totalitate fondul forestier proprietate publică a statului şi zonele turistice şi de agrement situate în perimetrul unei unităţi administrativ-teritoriale.

George ZAVERA