Primăriile Gratia, Islaz şi Orbeasca, beneficiare ale investiţiilor privind “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

La data de 22 aprilie 2011, prin Hotărâre de Consiliu Judeţean, Teleormanul s-a asociat cu comuna Gratia în vederea implementării proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”. La recenta şedinţă a Consiliului Judeţean Teleorman, respectiva hotărâre a fost modificată şi completată prin votul tuturor consilierilor judeţeni, în sensul cuprinderii în această asociere şi a comunelor Islaz şi Orbeasca. Denumirea noii Hotărâri : ”Aprobarea asocierii judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, cu unele unităţi administrativ teritoriale din judeţ, pentru implementarea proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”. Proiectul este finanţat din fonduri rambursabile acordate de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), fonduri nerambursabile acordate de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi din fonduri locale de la Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale Gratia, Islaz şi Orbeasca.
Valoarea totală estimată a proiectului este de 9.338.950, 69 lei. Din suma totală necesară, fondurile acordate de BIRD însumează 8.663.201 lei, contribuţia financiară a Consiliului Judeţean se ridică la 235.243 lei, iar cea a Consiliilor Locale Gratia, Islaz şi Orbeasca la 440.506 lei.
Consilierii judeţeni au aprobat co-finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Teleorman pentru anul 2014 a proiectului “Controlul Integrat cu Poluării cu Nutrienţi”, suma aprobată de 12.888,53 lei fiind egală cu suma estimată pentru realizarea studiului de prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere” în comunele Gratia, Islaz şi Orbeasca.
Investiţia va consta în construcţia unor platforme de depozitare a gunoiului de grajd şi deşeurilor menajere în cele trei localităţi, asigurarea de echipamente şi pubele pentru separarea gunoiului menajer, proiectarea şi construirea sistemului de canalizare, Termenul prevăzut pentru finalizarea acestui proiect este data de 30 noiembrie 2015.

George ZAVERA