Primăria comunei Talpa își întregește schema de personal!

Deși banii pentru buna funcționare a primăriilor sunt tot mai puțini, așa cum susțin public mulți dintre primarii social democrați, dar și din rândul liberalilor, conducerile primăriilor din Teleorman fac în continuare angajări de personal, orice post devenit vacant fiind scos în regim de maximă urgență la concurs. Așa se întâmplă și în cazul Primăriei Talpa, în această perioadă fiind organizate concursuri pentru ocuparea patru posturi vacante. Este vorba de ocuparea unui post de inpector clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului de Cadastru, Fond Funciar și Consultanță Agricolă, de două posturi vecante de referent M, din care unul specializat în achiziții publice și unul în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Cel de-al patrulea post scos la concurs este de contabil. Pentru persoanele care vor câștiga concursul angajarea se va face pe perioadă nedeterminată.

Candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Pentru postul de inspector principal candidații trebuie să fi urmat studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani.

Pentru ocuparea posturilor de referent, candidații trebuie să fie absolvenți de studii medii. Dosarele de concurs se depun la sediul primăriei Talpa până pe data de 5 decembrie a.c. Concursul va avea loc în data 11 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă și în data de 12 decembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Pentru postul de contabil se cer studii superioare și nu se impun cerințe privind vechimea în muncă. Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs – 8 decembrie 2017, iar concursul va avea loc în data de 11 decembrie 2017- proba scrisă și în data de 12 decembrie 2017, proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a Primăriei. Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Talpa, Teleorman, telefon: 0247/898.255.

George ZAVERA