Primăria comunei Islaz, cinci posturi vacante, la dispoziția localnicilor!

Primăria comunei Islaz pune la dispoziția celor aflați în căutarea unui loc de muncă, pe perioadă nedeterminată, încă cinci funcții contractuale de execuție vacante. E vorba de trei posturi de muncitor necalificat I, un post de magaziner și un post de șofer în cadrul compartimentului pază și întreținere din aparatul de specialitate al primarului. Concursul pentru ocuparea celor cinci posturi vacante se va desfășura la sediul Primăriei Islaz, în data de 27 noiembrie a.c. – proba scrisă și în data de 29 noiembrie 2017 – proba interviu.

Dosarele de concurs se pot depune la sediul Primăriei Islaz până pe data de 16 noimbrie 2017, ora 16,00.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute la art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concurs

Pentru posturile de muncitor necalificat I și postul de magaziner pot participa absolvenți de studii generale, având o vechime în muncă de minim cinci ani.

Pentru postul de şofer I, candidații trebuie să fi absolvit studii medii, să aibă o vechime în muncă de minim cinci ani și să posede permis de conducere categoriile B,C și E, precum și cunoștințe de mecanică auto.

Persoanele interesate să ocupe respectivele posturi pot obține relații privind modul de organizare și de desfășurare a concursului, precum și documentele ce trebuie puse la dosarul de înscriere la concurs direct la sediul Primăriei Islaz și la tel.0247/420206.

George ZAVERA