Prefectul de Teleorman începe controalele în unitățile de învățământ din județ

În acest an școala începepe data de 5 septembrie. Pentru că mai sunt doar 3 săptămâni, prefectul județului Teleorman începe o serie de controale la unitățile de învățământ din județ.

Prefectul județului Teleorman, Haralambie Epure, a emis ordinul privind constituirea de echipe mixte care se vor deplasa la unitățile de învățământ din județ în vederea verificării stadiului pregătirii unităţilor şcolare pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 2022-2023.

Echipele mixte vor fi formate din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – Județul Teleorman, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman și ai Direcţiei de Sănătate Publică a Județului Teleorman și îşi vor desfăşura activitatea în perioada 16 – 31.08.2022.

Centralizarea datelor, pe baza notelor de control, se va realiza de către Direcţia de Sănătate Publică a Județului Teleorman și Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, care vor întocmi un raport comun final ce va fi prezentat prefectului județului Teleorman, la data de 1 septembrie 2022.

Verificările desfășurate de echipele mixte de control vor urmări mai mulți indicatori, cei mai importanți fiind autorizațiile privind funcționarea instituției de învățământ; structura funcțională a unității de învățământ, cu accent pe numărul total de copii, numărul de cadre didactice, numărul de copii / clasă / grupă; starea clădirii în care funcționează instituția de învățământ; starea igienico-sanitară a sălilor de clasă; situația anexelor și echipamentelor sanitare; situația igienico – sanitară a spațiului pentru educație fizică; stadiul lucrărilor de renovare / reabilitare și respectarea măsurile de protecție împotriva COVID 19.

Prefectul judeţului a solicitat ca în baza rezultatelor verificărilor să se facă propuneri pentru îmbunătăţirea, diversificarea, modernizarea și adaptarea managementului instituțiilor de învățământ la realitățile economico – sociale actuale, implementarea sistemelor de siguranţă în incinta şi în zonele din imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, a normelor de sănătate și a creșterii calității actului educațional.

Totodată, membrii comisiilor de verificare trebuie să constate şi aspectele pozitive, identificându-se astfel abordările cele mai eficiente care pot conduce la bune practici de urmat.

C. DUMITRACHE