Postul de administrator al comunei Plosca, scos la concurs!

Postul vacant de administrator public al comunei Plosca a fost scos la concurs, examenul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a acestei funcții contractuale urmând să aibă loc pe data de 1 noiembrie 2017, proba scrisă și pe data de 2 noiembrie 2017, proba interviu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conforme art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea susținerii concursului, pentru a ocupa acest post, solicitanții trebuie să îndeplinească o serie de condiții privind pregătirea profesională și de vechime în administrația publică locală. Astfel, candidații trebuie să fi urmat : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice şi /sau ştiinţelor economice şi /sau tehnice; experienţă de minimum 9 ani în administraţia publică locală; capacitatea de exprimare (scris, citit, vorbit) – nivel mediu în cele puţin o limbă de circulaţie internaţională. Totodată, candidații trebuie să dețină cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet – cel puţin nivel mediu; să aibă abilităţi de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză, planificare şi acţiune strategică, control şi depistare a deficienţelor, precum și capacitate relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul.

Relaţii suplimentare referitoare la concurs se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Plosca, precum și la telefon 0247327501.

George ZAVERA