Postul de administrator al comunei Plosca, scos la concurs!

Postul vacant de administrator public al comunei Plosca a fost scos la concurs, examenul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a acestei funcții contractuale urmând să aibă loc pe data de 1 noiembrie 2017, proba scrisă și pe data de 2 noiembrie 2017, proba interviu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conforme art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea susținerii concursului, pentru a ocupa acest post, solicitanții trebuie să îndeplinească o serie de condiții privind pregătirea profesională și de vechime în administrația publică locală. Astfel, candidații trebuie să fi urmat : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice şi /sau ştiinţelor economice şi /sau tehnice; experienţă de minimum 9 ani în administraţia publică locală; capacitatea de exprimare (scris, citit, vorbit) – nivel mediu în cele puţin o limbă de circulaţie internaţională. Totodată, candidații trebuie să dețină cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet – cel puţin nivel mediu; să aibă abilităţi de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză, planificare şi acţiune strategică, control şi depistare a deficienţelor, precum și capacitate relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul.

Relaţii suplimentare referitoare la concurs se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Plosca, precum și la telefon 0247327501.

George ZAVERA

About The Author