Pompierii recomandă…

Având în vedere numărul mare de incendii izbucnite în perioada sezonului rece din cauza coșului de fum și a instalațiilor electrice defecte ori cu improvizații, readucem aminte cetățenilor următoarele recomandări pentru prevenirea acestor evenimente nedorite, și anume:

 • evitaţi supraîncălzirea sobelor, deoarece prin căldura radiată acestea pot aprinde obiectele din jur;
 • depozitaţi jarul şi cenuşa numai în gropi special amenajate;
 • amplasaţi lemnele şi rufele la o distanţă de minim 1 m faţă de sobele metalice, respectiv 50 cm faţă de cele din teracotă;
 • supravegheaţi permanent focul;
 • nu aprindeţi focul în sobe cu ajutorul lichidelor inflamabile;
 • izolaţi coşurile de fum faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a acestuia cu 25 cm; în spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;
 • evitaţi încastrarea, în coşuri şi burlane, a elementelor combustibile ale acoperişului sau planşeului;
 • curăţaţi coşurile de evacuare a fumului de funingine.
 • nu utilizați aparatele electrice, cablurile electrice, prizele, întrerupătoarele, dispozitivele de protecție cu defecțiuni sau cu improvizații;
 • nu folosiți siguranțe fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liță a fuzibilului calibrat;
 • nu suprasolicitați instalația electrică folosind mai multe aparate simultan;
 • nu lăsați nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune, cum ar fi: fierul de călcat, reșourile, radiatoarele și altele asemenea;
 • instalați și utilizați aparatura electrocasnică respectând cu strictețe indicațiile producătorului ce sunt menționate în prospectul produsului;
 • verificați periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice și luați măsuri pentru înlocuirea acestora atunci când sunt uzate.
 • respectaţi regulile şi măsurile de prevenire a incendiilor privind folosirea aparatelor de utilizat gazele naturale şi a mijloacelor de încălzire de tip centrală;
 • nu folosiţi instalaţiile de gaz improvizate;
 • nu lăsaţi aparatele de utilizat gaze naturale în funcţiune nesupravegheate;
 • dacă simţiţi miros de gaz, nu utilizaţi surse de aprindere cu flacără (chibrituri, brichete, etc.), nu aprindeţi lumina şi deschideţi ferestrele.

Foarte important!

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „A. D. Ghica” al județului Teleorman solicită cetățenilor anunțarea oricăror situații care pot pune în pericol viața, bunurile sau mediul pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112!