Pompierii recomandă: Atenție la sitemele de încălzire din locuință!!

Având în vedere numărul mare de incendii izbucnite în perioada sezonului rece din cauza coșului de fum și a instalațiilor electrice defecte ori cu improvizații, readucem aminte cetățenilor următoarele recomandări pentru prevenirea acestor evenimente nedorite, și anume:

 • evitaţi supraîncălzirea sobelor, deoarece prin căldura radiată acestea pot aprinde obiectele din jur;
 • depozitaţi jarul şi cenuşa numai în gropi special amenajate;
 • amplasaţi lemnele şi rufele la o distanţă de minim 1 m faţă de sobele metalice, respectiv 50 cm faţă de cele din teracotă;
 • supravegheaţi permanent focul;
 • nu aprindeţi focul în sobe cu ajutorul lichidelor inflamabile;
 • izolaţi coşurile de fum faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a acestuia cu 25 cm; în spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;
 • evitaţi încastrarea, în coşuri şi burlane, a elementelor combustibile ale acoperişului sau planşeului;
 • curăţaţi coşurile de evacuare a fumului de funingine.
 • nu utilizați aparatele electrice, cablurile electrice, prizele, întrerupătoarele, dispozitivele de protecție cu defecțiuni sau cu improvizații;
 • nu folosiți siguranțe fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liță a fuzibilului calibrat;
 • nu suprasolicitați instalația electrică folosind mai multe aparate simultan;
 • nu lăsați nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune, cum ar fi: fierul de călcat, reșourile, radiatoarele și altele asemenea;
 • instalați și utilizați aparatura electrocasnică respectând cu strictețe indicațiile producătorului ce sunt menționate în prospectul produsului;
 • verificați periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice și luați măsuri pentru înlocuirea acestora atunci când sunt uzate.
 • respectaţi regulile şi măsurile de prevenire a incendiilor privind folosirea aparatelor de utilizat gazele naturale şi a mijloacelor de încălzire de tip centrală;
 • nu folosiţi instalaţiile de gaz improvizate;
 • nu lăsaţi aparatele de utilizat gaze naturale în funcţiune nesupravegheate;
 • dacă simţiţi miros de gaz, nu utilizaţi surse de aprindere cu flacără (chibrituri, brichete, etc.), nu aprindeţi lumina şi deschideţi ferestrele.

B. P.