Poliția și Primăria au semnat un protocol de colaborare

Primăria Alexandria și Poliția Județeană Teleorman au semnat un protocol de colaborare. Aceștia își propun creşterea siguranței în unitățile de învățământ și în afara acestora, sporirea calităţii învăţământului, informarea elevilor și a părinților în vederea dezvoltării unui comportament preventiv față de posibile situații periculoase, informarea cadrelor didactice asupra celor mai bune metode de a interveni rapid în cazul în care constată existența unor situații cu potențial periculos şi eficientizarea colaborării între părţile semnatare.

Principalul obiectiv al proiectului de colaborare îl reprezintă combaterea delicvenței juvenile în școli și în afara acestora și crearea unui comportament preventiv în randul elevilor, părinților și al cadrelor didactice. De asemenea, se urmărește informarea și educarea elevilor și a părinților cu privire la pericolele existente în mediul online.

”Pregătirea elevilor pentru a face față provocărilor din mediul virtual; instruirea elevilor și a părinților cu privire la identificarea precoce a situațiilor de cyberbullying și sesizarea acestora organelor competente; Informarea și educarea elevilor și a părinților cu privire la pericolele la care sunt expuși copiii: hărțuire, agresiuni verbale și fizice, violența fizică, furturi, etc; Educație rutieră; Combaterea absenteismului şcolar; Combaterea abandonului şcolar; Informarea şi responsabilizarea elevilor, profesorilor și a membrilor familiilor cu privire la implicațiile legale ale unor acte și fapte comise de către minori și informarea cu privire la răspunderea minorului; Combaterea violenței în mediul virtual, dar şi în școli și în afara acestora.

Grupul țintă al polițiștilor îl reprezintă preșcolarii și cadrele didactice din toate unitățile de învățământ din Municipiul Alexandria.

Perioada de desfășurare – 2018.

C.D.