Pod peste Prut la “Catalactica”

În perioada 18-20 ianuarie 2013 la sediul Asociaţiei “Catalactica” filiala judeţului Teleorman, în cadrul proiectului “Tinerii alexăndreni şi prietenii din Moldova” se vor desfăşura lucrările dezbaterii cu titlul “Vizitând România”.
Proiectul are drept scop întărirea legăturilor tinerilor din Alexandria cu cei din localitatea Grătieşti din Republica Moldova implicaţi în acest proiect, în vederea realizării diverselor ateliere de lucru şi în cele din urmă de a finaliza revista de economie socială şi regulamentul concursului de economie socială.
Proiectul este implementat de către Asociaţia de pensionari ,,Amiciţia Symbol 2009” Alexandria, şi este finanţat de către asociaţia pentru dezvoltare şi promovare socio-economică ”Catalactica” în cadrul proiectului ,,PROACTIV- de la marginal la incluziv” proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeşte în oameni!.
La activitate vor participa membrii ai asociaţiei “Catalactica”, reprezentanţi ai Asociaţiei ,,Amiciţia Symbol 2009”, tineri implicaţi în proiect, reprezentanţi ai partenerilor şi reprezentanţi ai ONG-urilor care lucrează cu tinerii.

Mirel MANAFU