Plata impozitului pe venitul agricol în localitatea de domiciliu depinde de primari

Guvernul a stabilit în luna august a acestui an că, în localităţile unde nu există unităţi ale ANAF, micii fermieri vor putea să-şi plătească impozitul agricol la primărie.
Executivul invoca la vremea respectivă, în sprijinul acestei decizii, că în acest fel „se evită deplasarea contribuabililor în cauză pe distanţe foarte mari până la unităţile administraţiilor fiscale la care sunt înregistraţi” şi „vor fi diminuate cheltuielile de conformitate pe care trebuie să le suporte contribuabilul pentru a-şi îndeplini obligaţiile de plată”.
Marţi, 22 octombrie 2013, Ministerul de Finanţe şi Ministerul Dezvoltării Regionale au publicat în Monitorul Oficial soluţia pe care au găsit-o în ceea ce priveşte plata impozitului agricol. Este vorba de un ordin semnat de cei doi miniştri prin care se stabileşte că fiecare primar trebuie să semneze un protocol cu ANAF, conform căruia persoanele fizice care datorează impozit şi contribuţii aferente veniturilor din activităţi agricole pot efectua plata acestor obligaţii fiscale şi la compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal. Plata se face în numerar.
Dar pentru asta trebuie îndeplinite cumulativ două condiţii: în localitatea respectivă să nu existe o unitate teritorială a ANAF, iar între unitatea administrativ-teritorială, prin primar, şi direcţia regională a finanţelor publice în a cărei rază teritorială se află localitatea, prin directorul general, s-a încheiat un protocol în acest scop.
De remarcat faptul că primarii nu sunt obligaţi să încheie un astfel de protocol, aşa că dacă cetăţeanului i se spune de la primărie că nu poate achita impozitul agricol în plan local, înseamnă că primarul nu a vrut să-şi asume o astfel de obligaţie, şi nu poate fi atacat în vreo instanţă fie ea civilă sau de contencios administrativ.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman a emis ieri un comunicat de presă prin care precizează termenul de plată pentru prima tranşă a impozitului pe venit (25 octombrie) şi prezintă gama impozitelor pe venitul agricol, precum şi modalităţile de calcul. Asupra acestui document ne vom opri în umărul nostru de mâine.

R.M.