Peste 1500 de elevi din Teleorman, absenți la a doua probă din cadrul simulării Bacalaureatului 2019

Cea de-a doua probă a simulării examenului de Bacalaureat 2019, proba obligatorie a porfilului, Matematică sau Istorie, s-a desfășurat miercuri, 20 martie 2019.

Pentru susținerea acestei probe, la care au participat atât de elevii de clasa a XII-a cât și de liceenii din clasa a XI-a, în județul Teleorman au fost înscriși 2416 elevi de clasa a XI-a și 2554 elevi de clasa a XII-a. Prezenți la simulare au fost 1604 liceeni de clasa a XI-a și 1805 elevi de clasa a XII-a. În total au absentat 1561 de elevi, dintre care 812 din clasa a XI-a și 749 din clasa a XII-a.

Simularea examenului de Bacalaureat 2019 s-a încheiat ieri, 21 martie, cu proba la alegere a profilului, probă care i-a vizat doar pe liceenii din clasa a XII-a.

Elevii vor afla rezultatele simulării bacalaureatului în data de 29 martie 2019. Notele obținute la simulări nu se contestă și pot fi trecute în catalog doar în baza unei cereri scrise, depusă de elevi sau părinți.

Rezultatele obținute la simulări vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, în cadrul unor discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții. Nu în ultimul rând, notele vor fi analizate în cadrul unor ședințe organizate la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, în scopul îmbunătățirii performanțelor școlare.

Lucrările vor fi evaluate în baza unor bareme care asigură unitatea și obiectivitatea evaluării și notării la nivel național, de către doi profesori din unitățile de învățământ în care elevii susțin simularea.

Subiectele simulării examenelor naționale au fost elaborate de CentrulNațional de Evaluare și Examinare și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea elevilor de a aborda temele prevăzute în programa de examen.

M. MEILĂ