Peste 150 de cadre didactice din Teleorman, admise la concursul pentru selecția în funcția de profesor metodist în anul școlar 2017-2018

219 cadre didactice din Teleorman au depus dosare la inspectoratul școlar județean, în cadrul etapei de selecție a profesorilor metodiști în anul 2017-2018, desfășurată între 2-3 octombrie 2017. Din totalul celor 219 profesori, au fost declarați admiși 155 profesori care au întrunit, cumulativ, toate cerințele impuse pentru participarea la selecția de profesori metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman. Conform unui document postat pe site-ul ISJ Teleorman, alți 51 de profesori au fost declarați respinși, pentru că nu au făcut dovada acumulării a 90 de puncte în perioada evaluată, 13 cadre didactice nu au fost evaluate, ca urmare a faptului că nu au îndeplinit toate criteriile de evaluare prevăzute în adresa MEN nr. 39014/21.09.2017, iar 10 candidați au promovat, dar nu s-au încadrat în numărul de locuri.

Rezultatele finale ale concursului pentru selecția în funcția de profesor metodist în anul școlar 2017-2018 au fost afișate pe site-ul ISJ Teleorman, conform calendarului de selecție a profesorilor, în ziua de 4 octombrie 2017.

Urmează ca până pe 12 octombrie 2017, ISJ Teleorman să numească, prin decizie, cadrele didactice validate în urma derulării procedurii de selecţie a profesorilor metodişti ai IŞJ Teleorman.

Selecţia cadrelor didatice în vederea constituirii Corpului de metodişti se face în fiecare an, iar pentru a fi selectate, cadrele didactice care au candidat au fost nevoite să îndeplinească mai multe criterii, precum: studii corespunzătoare – studii superioare, corespunzătoare funcţiei didactice ocupate; statut profesional – titular în învățământul preuniversitar; evoluție în carieră – cel puţin gradul didactic II în învăţământ; dezvoltare profesională – certificarea acumulării a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani; calitatea activității didactice – calificativul profesional anual „foarte bine” în ultimii 5 ani; recomandare din partea Consiliului profesoral al unității de învățământ.

Corpul de metodiști va fi abilitat și pentru efectuarea unor inspecții specifice activității de inspecție școlară a Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, în unitățile de învățământ din județ.

M. MEILĂ