Peste 1,4 milioane de ouă retrase de la comercializare, dar și suspendarea activității a trei ferme avicole

Inspectorii sanitar veterinari din întreaga țară, timp de 6 luni, au efectuat ample acțiuni la nivelul fermelor de găini ouătoare, abatoarelor de păsări, centrelor de colectare și ambalare ouă. De asemenea, au fost verficate unități de procesare a ouălor și unități de comercializare, depozite farmaceutice veterinare, fabrici de nutrețuri pentru păsări, precum şi unităţile care au fost autorizate pentru efectuarea acţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare.

Conform ANSVSA, s-au realizat 1.470 de controale oficiale, dintre care 776 în ferme de găini ouătoare, iar restul în: centre de colectare a ouălor, centre de ambalare a ouălor, unități de producere a ouălor lichide, unități de procesare a ouălor, unități de depozitare ouă, depozite de produse medicinale veterinare și firme care efectuează acțiuni de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

În urma verificărilor au fost depistate 9 centre de ambalare a ouălor care au produs și furnizat materie primă pentru producerea de praf de ou (ouă lichide – melanj de ou integral), fără să deţină autorizaţie sanitară veterinară pentru desfăşurarea acestei activităţi. Totodată, s-au prelevat 535 de probe (din ouă, gălbenuș lichid, praf de ouă, carcasă de pasăre, cereale folosite ca furaje și teste de sanitație) pentru determinări de laborator.

Pentru un lot de 400.000 de ouă, care a fost reținut oficial, pe baza principiului precauției, suspicionat a fi contaminat cu o substanță din categoria biocidelor, restricția a fost ridicată, după sosirea buletinelor de analiză conforme.

Pentru 6 probe, analizele de laborator au relevat însă prezența substanței Fipronil. Fipronilul este un insecticid folosit pentru a combate furnicile, gândacii, puricii, căpușele, termitele, coropișnitele, gărgărițele și alte insecte. Utilizarea lui ca și substanță antiparazitară pentru animalele destinate consumului uman este strict interzisă.

Au fost luate măsurile legale aplicabile acestui tip de situație, iar pentru a determina sursa și modalitatea de contaminare, inspectorii ANSVSA, împreună cu alte instituții abilitate ale statului, derulează o anchetă.

În urma controalelor au fost retrase de la comercializare 178.200 de bucăți de ouă, au fost reținute oficial de la centre de ambalare a ouălor 1.238.460 de bucăți de ouă și 3.250 de kg de produse din ouă lichide, din unități de procesare a ouălor. Toate aceste produse au fost dirijate către unități autorizate de neutralizare, unde au fost distruse.

Pentru neregulile , au fost aplicate 24 de sancţiuni contravenţionale, care au însumat 132.360 de lei și au fost emise 3 Ordonanțe de suspendare temporară a activității.

George ZAVERA