Pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, orașele din regiunea Sud Muntenia au solicitat fonduri nerambursabile de peste 72 milioane lei

În primele două apeluri de proiecte deschise în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, orașele din cele șapte județe componente ale Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia au depus 11 proiecte. Conform conducerii ADR Sud Muntenia, “unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul orașelor și municipiilor din Sud Muntenia, în calitate de potențiali beneficiari elegibili, au depus 11 aplicații, cu o valoare totală de 74,328 milioane de lei, din care 72,028 de milioane de lei reprezintă valoarea solicitată din fonduri nerambursabile FEDR și de la bugetul de stat.

Prin cele două apeluri de proiecte deschise în cadrul Priorității de investiții 5.2, regiunii de dezvoltare Sud Muntenia i-au fost alocate fonduri nerambursabile în valoare de 63.902.664 de lei. Prin cele 11 proiecte depuse până la termenul limită, 15 octombrie a.c., solicitarea financiară reprezintă aproape 113% din valoarea totală a alocării regionale pentru Prioritatea de investiții 5.2. Proiectele de investiții depuse urmăresc îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, principalul rezultat preconizat fiind de a crește suprafețele verzi, satisfacerea nevoii de agrement și recreere a populaţiei urbane și reducerea nivelului de poluare, precum și îmbunătățirea aspectului estetic al orașelor și municipiilor din regiunea noastră. Cererile de finanțare pot conține mai multe locații de implementare – terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate, fiecare locație având o suprafață minimă de 1.000 mp. Prioritate la finanțare vor avea proiectele acelor localități urbane care înregistrează valori reduse în ceea ce privește suprafața spațiilor verzi, respectiv sub 10 mp/locuitor. Cele două apeluri de proiecte deschise au fost de tip competitiv, cererile de finanțare fiind depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.”

George ZAVERA