Până pe 28 februarie se desfășoară a doua sesiune de depunere a proiectelor de auxiliare didactice

Lista auxiliarelor didactice ce pot fi folosite în sistemul de învățământ preuniversitar este propusă spre aprobare, anual, în două sesiuni, după ce MEN, prin CNEE (Centrul Național de Evaluare și Examinare) verifică criteriile de conformitate.

În această perioadă, începând cu 19 februarie 2018 și până pe 28 februarie se desfășoară cea de-a doua sesiune de depunere a proiectelor de auxiliare didactice în vederea aprobării/avizării de către Ministerul Educației Naționale (MEN) prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE). Cea de-a doua sesiune de aprobare/avizare are o durată maximă de 30 de zile de la încheierea perioadei prevăzute pentru depunerea solicitărilor.

Prima sesiune de evaluare a avut loc în intervalul 9 octombrie 2017-5 ianuarie 2018.

Potrivit unui comunicat de presă al MEN, în prima sesiune au fost înaintate spre aprobare/avizare 1.464 de titluri de auxiliare didactice: 227 – învățământ preșcolar, 790 – învățământ primar, 316 – învățământ gimnazial, 130 – învățământ liceal și 1 – învățământ postliceal. Dintre acestea, au fost admise 1.241 de titluri și respinse 223 de titluri.

Poate solicita aprobare/avizare pentru auxiliare didactice, editor, autor, producător, comerciant/furnizor autorizat sau altă instituție recunoscută, ce are ca obiect de activitate învățământul/educația/formarea și colaborează cu cadre didactice și specialiști în domeniul căruia îi este destinat auxiliarul didactic.

Proiectele de auxiliare didactice trebuie să îndeplinească anumite cerințe pentru a fi aprobate/avizate, și anume:

  • să vizeze în mod explicit formarea competențelor generale și/sau a celor specifice ale elevilor și să corespundă cerinţelor curriculumului național și programelor pentru olimpiadele școlare aprobate prin ordin de ministru, în vigoare;
  • să specifice nivelul (de ex.: grupa/clasa /vârsta/formațiunea de studiu căreia i se adresează etc.) și să se adreseze în mod explicit tipurilor de activități didactice (de ex.: activități remediale, activități pentru elevi cu cerințe educaționale speciale, activități pentru elevi capabili de performanță etc), altor activități care vizează dezvoltarea competențelor-cheie, multi/pluridisciplinare, transdisciplinare etc.

Auxiliarele didactice sunt materiale-suport elaborate în sprijinul profesorilor și elevilor, pentru implementarea adecvată și eficientă a curriculumului național și pot fi: culegeri de texte/cântece, culegeri de exerciții/probleme, culegeri de teste/itemi de evaluare, pachete de fișe de activitate independentă, caiete de muncă/activitate independentă, prezentate în format tipărit și/sau în format electronic/digital.

În comunicatul de presă se menționează că excepție fac instrumentele destinate dezvoltării competențelor elevilor, elaborate de către instituții recunoscute la nivel național și internațional sau publicate de edituri de prestigiu național și internațional (de ex. Academia Română, Consiliul Britanic, Institutul Cervantes, Institutul Goethe, Editurile Oxford, Cambridge etc.). Pentru utilizarea extinsă la clasă a acestora este necesar acordul MEN.

M. MEILĂ