În Monitorul Oficial nr. 48 din 18 ianuarie 2024 a fost publicată OUG nr. 3/2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier.

Conform unei Ordonanțe aprobate anterior de Guvern, se extind excepțiile de la înmatriculare și inspecție tehnică periodică la categoria vehiculelor lente. De asemenea, RAR va efectua ITP la vehicule agricole cu laboratoare mobile chiar la sediul fermelor.

”Ordonanța Guvernului nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică (…), se modifică după cum urmează: La articolul 5, alineatul (11) va avea următorul cuprins: „(11) Inspecția tehnică periodică la vehiculele agricole sau forestiere, la mașinile autopropulsate poate fi efectuată și cu laboratoare mobile din dotarea RAR”, se arată în Ordonanță. Noua OUG introduce ca excepție de la obligativitatea ITP vehiculele lente a căror viteză maximă constructivă este de până la 25 km/h. În această categorie intră și o serie de mașini și utilaje agricole: autocositoare, combine de recoltat, ”Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă care nu depășește 25 km/h, vehiculelor lente, vehiculelor cu șenile, tramvaielor și vehiculelor cu tracțiune animală”, se mai precizează în OUG nr. 3/2024.

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe, ministrul transporturilor și infrastructurii modifică Reglementările privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România – RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.2.133/2005 , cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor OG 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.167/2003, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată prin prezenta ordonanță.

Mircea OLTEANU