Ordonanța guvernului nr. 6/2024 pentru completarea ordonanței guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă si detașarea străinilor pe teritoriul României

Va informam ca Ordonanța Guvernului nr. 6/2024 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea in munca si detașarea străinilor pe teritoriul României si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul străinilor in Romania a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 69 din 25.01.2024.

Articol unic. – Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea in munca si detașarea străinilor pe teritoriul României si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul străinilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, aprobata prin Legea nr. 14/2016, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 28, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:

„(7) Comunicarea avizului de angajare sau detașare se poate realiza, la cerere, si in format electronic, daca solicitantul a indicat datele corespunzătoare in acest scop. Avizul de angajare sau detașare va fi semnat cu semnătura electronica calificata a formațiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări emitente.”

2. La articolul 36, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) Fapta prevăzuta la alin. (1) lit. b) nu constituie contravenție daca angajatorul a obținut avizul de angajare, in condițiile prezentei ordonanțe”

Mircea OLTEANU