Operatorii economici pot transmite cereri pentru școlarizare în învățământul profesional dual și tehnic

Potrivit calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019, stabilit de Ministerul Educației Naţionale, până la data de 17 noiembrie operatorii economici din toate județele pot transmite solicitările de școlarizare în învățământul dual. Solicitările operatorilor economici vor fi transmise Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), care până pe 21 noiembrie va centraliza solicitările venite din partea operatorilor economici şi va transmite, către inspectoratele şcolare şi unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora s-a solicitat şcolarizarea, situaţia solicitărilor.

Urmează ca până pe 23 noiembrie, inspectoratele școlare județene să analizeze solicitările operatorilor economici şi să transmită către CNDIPT situaţia cu locurile propuse, ca răspuns la aceste solicitări.

De cealaltă parte, până la 24 noiembrie 2017, unităţile de învăţământ profesional şi tehnic vor încheia contracte-cadru cu operatorii economici pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul profesional de stat şi vor înainta la inspectoratele şcolare propunerea privind numărul de locuri în învăţământul profesional, împreună cu contractele-cadru încheiate.

La sfârşitul acestui an, inspectoratele şcolare vor organiza o şedinţă în cadrul căreia va fi analizat şi va fi avizat numărul de locuri pentru învățământul profesional şi pentru învăţământul dual. La această şedinţă sunt invitaţi să participe reprezentanţii operatorilor economici care au solicitat şcolarizare în învăţământul dual, ai unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora s-a solicitat şcolarizarea de către operatorii economici şi directorii unităţilor de învăţământ propuse să şcolarizeze învăţământul dual.

În luna ianuarie a anului viitor va fi aprobat planul de şcolarizare.

M. MEILĂ