Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman: Lucrări de înregistrare sistematică

Serviciul Publicitate Imobiliară a înregistrat în RGI, în luna mai 2020, un număr total de 6.106 cereri.

Referitor la activitatea de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, activitatea a fost următoarea:

În Finanțarea 3 2018-2020 s-au finalizat 2 sectoare cadastrale pentru UAT Trivalea Moșteni, cuprinzând un număr de 1.686 imobile și a fost reluată activitatea privind derularea lucrărilor de înregistrare sistematică desfășurate pe sectoare cadastrale, 30 de UAT-uri ale căror contracte au fost suspendate pe durata stării de urgență.

Pentru Finanțarea 4 2018-2020 s-au finalizat 2 sectore cadastrale pentru UAT Tătărăștii de Sus, cuprinzând un număr de 1384 imobile aferente; a fost reluată activitatea privind derularea lucrărilor de înregistrare sistematică desfășurată pe sectoare cadastrale, 5 UAT-uri ale căror contracte au fost suspendate pe durata stării de urgență, acestea fiind operate și în aplicația ECIS.

Prin Finanțarea 5 2019-2020 s-a reluat activitatea privind derularea lucrărilor de înregistrare sistematică desfășurată pe sectoare cadastrale, 27 UAT-uri ale căror contracte au fost suspendate pe durata stării de urgență, acestea fiind operate și în aplicația ECIS.

În cadrul Finanțarii 6 2019-2021: s-a reluat activitatea privind derularea lucrărilor de înregistrare sistematică desfășurată pe sectoare cadastrale, 17 UAT-uri ale căror contracte au fost suspendate pe durata stării de urgență, acestea fiind operate și în aplicația ECIS.

Pentru punerea în aplicare a legilor fondului funciar au fost scrise 49 titluri de proprietate și 98 titluri de proprietate au fost modificate.

Cornelia RĂDULESCU