Oferta educațională a MapN, pentru anul de învățământ 2018-2019

Centrul Militar Judeţean Teleorman, prin structura de specialitate a început activitatea de înscriere şi întocmire a dosarelor, pentru învăţământul liceal, postliceal şi universitar.

Pentru anul de învăţământ 2018/2019 Ministerul Apărării Naţionale scoate la concurs următoarele locuri:

Învăţământ liceal: (pentru elevii claselor a VIII-a, băieţi şi fete):

Colegii naţionale militare – 480 locuri, 120 pentru fiecare din cele 4 existente la Breaza, Alba-Iulia, Câmpulung Moldovenesc şi Craiova.

Activitatea de recrutare se va finaliza în data de 27 martie, când este şi termenul maxim pentru depunere a dosarelor.

Studii universitare de licenţă-învăţământ de zi: Academia Tehnică Militară – Bucureşti = 206 locuri; Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu – Sibiu = 320 locuri; Academia Forţelor Aeriene Henri Coandă – Braşov = 138 locuri; Academia Navală Mircea cel Bătrân – Constanţa = 80 locuri; Institutul Medico-Militar = 77 locuri.

Se pot înscrie candidaţi (băieţi şi fete), absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat care au vârsta de până la 26 de ani.

Termenul maxim pentru depunere a dosarelor este 27 martie 2018.

Învăţământ postliceal pentru formarea maiştrilor militari-învăţământ de zi: Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre Basarab I – Piteşti = 296 locuri; Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene – Traian Vuia – Boboc(Buzău) = 220 locuri; Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale Amiral I. Murgescu – Constanţa = 110 locuri.

Se pot înscrie candidaţi (băieţi şi fete), absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat care au vârsta de până la 28 de ani.

Termenul maxim pentru depunere a dosarelor este 27 martie 2018.

Învăţământ postliceal pentru formarea subofiţerilor-învăţământ de zi: Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre Basarab I – Piteşti = 295 locuri; Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene – Traian Vuia – Boboc(Buzău) = 65 locuri;

Locurile alocate la cursurile de formare a subofiţerilor pe filiera directă sunt repartizate astfel: 51% pentru soldaţi gradaţi profesionişti şi 49% pentru civili din cadrul şi din afara M.Ap.N.;

Curs de formare a ofiţerilor în activitate pe filiera indirectă: Muzici militare – 5 locuri; Educaţie fizică militară – 9 locuri; Management financiar contabil – 9 locuri; Justiţie militară – 5 locuri; Construcţii – 5 locuri; Psihologie – 12 locuri; Medicină generală – 20 locuri.

Curs de formare a subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă: Muzici militare – 40 locuri; Sanitar – 74 locuri; Construcţii – 20 locuri; Auto şi mecanic conductor TAB – 125 locuri; Geniu – 22 locuri; Administraţie – 10 locuri; Apărare CBRN – 5 locuri; Infanterie – 50 locuri; Cercetare – 36 locuri; Artilerie şi rachete – 30 locuri; Poliţie militară – 36 locuri; Comunicaţii – 70 locuri; Forţe speciale seria I – 20 locuri, seria II – 80 locuri.

Candidaţii pentru formarea subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă provin din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, precum şi din rândul civililor din cadrul şi din afara M.Ap.N.

Învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ.

Cei interesaţi pot obţine informaţii suplimentare de pe site-ul www.mapn.ro şi la Biroul Informare – Recrutare, structura de specialitate a Centrului Militar Judeţean Teleorman, care funcţionează în Alexandria, str. C-tin Brâncoveanu nr. 45 şi la tel. 0247/317450”.

B.P.