Obligații angajatori * Declararea locurilor de muncă vacante se face în termen de 5 zile

Lipsa locurilor de muncă în județul nostru constituie una dintre cele mai mari probleme. În încercarea disperată de a mai reduce din numărul extrem de mare al șomerilor teleormăneni, conducerea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman reamintește angajatorilor din județ că au obligația legală să comunice la agenție toate ofertele de locuri de muncă vacante disponibile în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

Prin locuri de muncă vacante se înțelege ”locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu precum şi locurile de muncă nou create”.

În cazul în care aceste locuri de muncă vacante se ocupă, angajatorii trebuie să înștiințeze agenția în termen de o zi, de la data ocupării acestora.

Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante, precum și comunicarea ocupării locurilor de muncă vacante, se va face pe suport de hârtie sau în format electronic, prin transmiterea formularelor ANEXA 1A, respectiv ANEXA 1B.

Totodata, conform prevederilor legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, angajatorii care au încadrat în muncă, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizații de șomaj au obligația de a anunța în termen de 3 zile agențiile/punctele de lucru la care au fost aceștia înregistrați.

Nerespectarea acestor obligații de către angajatori constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor legale în vigoare.

C.D.