O nouă carte a prof. Ion Al. Stănescu, monografia satelor Târnava, Valea Cireșului și Tunari

Profesorul scriitor teleormănean Ion Al. Stănescu şi-a dedicat o bună parte din viaţă scrisului, de-a lungul anilor dând la iveală cărţi care i-au pus în evidenţă talentul literar, dar și rigoarea şi meticulozitatea manifestate în documentarea faptelor, a evenimentelor pe care le-a aşezat în paginile cărţilor sale. După ani şi ani de muncă în bibliotecă şi la masa de scris, Ion Al. Stănescu a elaborat și pus la dispoziția iubitorilor de carte, de istorie locală și națională un număr de 13 cărți, volume apreciate de cititori, dar și de criticii literari.

Între cărțile scise de Ion Al.Stănescu se numără și ”Dicţionarul oamenilor de cultură, artă şi ştiinţă din judeţul Teleorman”, editat în anul 1993, trei ani mai târziu văzând lumina tiparului volumul ”Scriitori teleormăneni în viaţă. Antologie”. În anul 1999, în colaborare, a editat volumul ”Folclorul copiilor pentru clasele I-IV”, o carte asemănătoare publicând în anul 2005 sub titlul ”Folclor literar pentru copii – cls. I-IV. Antologie”.

După anul 2000, Ion Al. Stănescu s-a dedicat scrierii de lucrări monografice, prima sa lucrare de acest gen fiind dedicată comunei giurgiuvene Roata de Jos, succesul volumului publicat cu titlul “Roata de Jos – străveche aşezare în Ţara Vlahilor” determinând apariţia acestuia în alte două ediţii. În anul 2002, în colaborare cu Iulian F. Preda, a scris prima lucrare monografică despre satul teleormănean Antoneşti, cu titlul “Antoneşti – satul de pe Tinoasa”, volum pe care, cu adăugirile şi completările de rigoare, l-a reeditat în anul 2003. Cu acelaşi Iulian F. Preda, Ion Al. Stănescu a realizat volumul “Licuriciu. Monografie”, carte ce a apărut în două ediţii. În anul 2011, Ion Al Stănescu a publicat volumul “Botoroaga – Teleorman. File de istorie” în același an văzând lumina tiparului volumul “Monografia comunei Botoroaga – Teleorman”.

În anul 2012, profesorul scriitor editează “Monografia localității Călinești – Teleorman”, în același an, împreună cu doi colaboratori, Iulian Preda și Vasile Ilie, punând la dispoziția teleormănenilor volumul “Călinești – Teleorman. Pagini de monografie”. În anul 2016, Ion Al. Stănescu a publicat “Monografia satelor Copăceanca și Marița – Teleorman”.

În aceste zile, Ion Al. Stănescu a scos de sub tipar, la una dintre cele mai prestigioase edituri, “Monografia satelor Târnava, Valea Cireșului și Tunari”. O lucrare monografică de mari dimensiuni, cu 350 de pagini, în care autorul reuşeşte să redea aspectele esenţiale ale istoriei satelor Târnava, Valea Cireșului și Tunari, comunități aparținând comunei Botoroaga. Monografia este structurată pe trei mari capitole, câte unul pentru fiecare din cele trei sate – Târnava, Valea Cireșului și Tunari. “Lucrarea de față se referă la istoria satelor Târnava, Valea Cireșului și Tunari, cu locuitorii lor, cuprinși în vârtejul vremurilor, în cele mai divese ipostaze, așa cum reiese din capitolele monografiei privind cadrul fizico-geografic, descoperirile arheologice, istoricul satelor,denumirea lor, evoluția împărțirii administrativ teritorale, dinamica populației, participarea locuitorilor la evenimente din secolele XIX-XX, agricultura, etnografia și folclorul.”, spune Ion Al. Stănescu în Cuvântul introductiv al monografiei.

În monografie, totodată, autorul face referiri la şcoală, biserică şi slujitorii ei, dar şi la personalităţi reprezentative ale celor trei sate, informaţii obținute prin consultarea documentelor din arhive şi din mărturiile unor bătrâni şi intelectuali din Valea Cireșului, Târnava și Tunari. Noua lucare monografică, editată în condiții grafice deosebite, conține și un bogat material fotografic, extrase din acte şi alte documente de epocă.

Este o carte document care poate fi model pentru cei ce se apleacă asupra istoriei locale, în ideea de a realiza monografia vreuneia din localitățile teleormănene, și nu numai.

George ZAVERA