O mare sărbătoare în lumea creştină * Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

La 8 noiembrie, Biserica Ortodoxă prăznuieşte Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri.

Vechimea sărbătorii închinate Sfinţilor Mihail şi Gavriil datează din secolul al V-lea.

La origine a fost o simplă aniversare a sfinţirii unei biserici a Sfântului Arhanghel Mihail, ridicată la termele lui Arcadius din Constantinopol.

Cu vremea, această sărbătoare a ajuns să se adreseze şi Sfântului Gavriil, că mai târziu să devină o sărbătoare închinată tuturor Sfinţilor Îngeri.

Fruntaşi ai îngerilor, Mihail şi Gavriil sunt cei care duc la îndeplinire porunca Milei şi a dreptăţii lui Dumnezeu faţă de oameni. Sfântul Mihail ce tâlcuieşte “Puterea lui Dumnezeu“, acesta fiind voievodul oştilor cereşti şi primul din ceata Sfinţilor Arhangheli.

El poartă sabie de foc şi are rolul de a păzi legea Mântuitorului Iisus şi de a birui puterea celor vrăjmaşi.

Atunci când Lucifer, un înger răzvrătit împotriva domnului, a greşit în Cer şi a început a cădea mulţime de îngeri, Mihail a strigat: “Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!”. La aceste cuvinte a încetat căderea îngerilor, restabilindu-se astfel ordinea.

Sfântul Mihail este acela care s-a certat cu diavolul în pustiul Arabiei pentru trupul lui Moise, spunând: “Să te certe pe tine, Domnul!“

El a însoţit poporul ales din Egipt pe Pământul Făgăduinţei şi a adus cele zece pedepse peste poporul cel împietrit al lui Faraon.

Cel de-al doilea Sfânt, Gavriil, al cărui nume înseamnă “Omul lui Dumnzeu“, este Arhanghelul bunelor vestiri.

Gavriil nu mai poartă sabie de foc, ci crin de neîntinata bucurie.

El a fost ales şi trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria din Nazaret să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului Iisus Hristos.

De asemenea, a adus vestea zămislirii Maicii Domnului Sfinţilor părinţi, Ioachim şi Ana, iar în Templul din Ierusalim a vestit Sfântului Zaharia că soţia sa, Elisabeta, va naşte la bătrâneţe pe Sfântul Ioan Botezătorul.

Tot el a dat nume Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului şi a rostit primul numele Domnului Iisus.

A vestit păstorilor naşterea lui Hristos, fiind cel dintâi care a cântat: “Slava întru Cei de Sus, lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni binevoire!”

Îngerul Gavriil a descoperit magilor Tăierea Întrupării şi a liniştit pe Iosif, logodnicul Maicii Domnului, când voia să lase pe Fecioara Maria. Acesta i-a poruncit Fecioarei să fugă cu Pruncul Mesia în Egipt şi iarăşi să se întoarcă în Nazaret.

Gavriil a fost de faţă la Patimile şi la Învierea Fiului lui Dumnezeu, fiind considerat a fi misteriosul “tânăr îmbrăcat doar cu o fâşâie de pânză care îl urma pe Iisus.“

În iconografia creştină, Mihail este reprezentat în costum de soldat, având în mână o suliţă îndreptată cu vârful spre pământ, iar Gavriil apare în veşminte sarcedotale, purtând în mâna ori un crin, semnul veştii celei bune, ori o sferă cu insemnele lui Iisus Hristos, arătând că el este mesagerul mântuirii umanităţii.

Simboluri ale luptei pentru dreptate şi ale luptei împotriva răului, Sfinţii Arhangheli au devenit patronii spirituali ai Jandarmeriei Române.

În semn de înaltă preţuire, faţă de cei doi îngeri ai milostivirii şi ai bunăvoinţei dumnezeieşti, mulţi români le poartă numele, iar numeroase biserici parohiale şi manăstireşti, de la noi din ţară, îi au ca drept ocrotitori.

Leon ARMEANCA