O delegație a Grupului Băncii Mondiale, în vizită de lucru în Teleorman

În cursul zilei 15 februarie 2018, delegația Grupului Băncii Mondiale în România, condusă de Tatiana Proskuryakova, director de Țară pentru România și Ungaria, s-a aflat în vizită de lucru în județul Teleorman.

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Dănuț Cristescu a apreciat interesul pe care Banca Mondială îl acordă României în pregătirea noului Cadru de Parteneriat ce se va desfășura pe parcursul a 5 ani, în perioada 2018-2023, succesul lui fiind garantat și de experiența dobândită de Banca Mondială în cei 25 de ani de colaborare cu România. Totodată președintele Dănuț Cristescu și-a exprimat mulțumirea față de interesul manifestat de Grupul Băncii Mondiale ca județul Teleorman să fie selectat alături de cele mai importante orașe ale țării în vederea acordării de consultanță și sprijin pentru asigurarea dezvoltării și prosperității.

În cadrul întâlnirii au fost discutate prioritățile de dezvoltare ale județului Teleorman, urmând ca ele să fie analizate și introduse în cadrul strategiei naționale de dezvoltare a României. Prioritățile vizează domenii în care, fie nu s-au realizat investiții, fie volumul acestora a fost foarte redus, astfel încât există un prag al sărăciei care, prin politici eficient adaptate, poate fi înlăturat.

La solicitarea Grupului Băncii Mondiale, Consiliul Județean Teleorman a identificat patru domenii de intervenție: dezvoltarea infrastructurii rutiere și navale; agricultura; sănătatea. În ce privește infrastructura navală se urmărește folosirea potențialului pe care îl oferă Dunărea ca traseu navigabil, rapid și ieftin comparativ cu transportul rutier. În sănătate e nevoie de extinderea și modernizarea spitalelor, policlinicilor și cabinetelor medicale comunale pentru a se putea asigura un act medical de calitate și în timp util pentru sănătatea oamenilor. În educație e nevoie de forță de muncă specializată și de implementarea formei de învățământ profesional-dual, astfel încât între unitățile de învățământ și agenții economici să existe o strânsă relație, prin care școala să poată pregăti forța de muncă specializată la nivelul pe care îl doresc agenții economici, cu sprijinul lor implicit.

Reprezentanții GBM au prezentat exemple de proiecte implementate. A fost reiterat faptul că Banca Mondială este o instituție bancară care se ocupă de dezvoltare și care stabilește strategii ce au ca finalitate, pentru o țară, reducerea sărăciei și asigurarea prosperității țării. Pentru dezvoltarea unui Parteneriat de Țară, este necesară prioritizarea investițiilor, iar pentru aceasta sunt utilizate filtre precum: atragerea de investitori străini, atragerea de fonduri europene, combaterea sărăciei, reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice etc. Pentru a se asigura o creștere durabilă trebuie oferite șanse și oportunități pentru dezvoltare și asigurată o bună gestionare a riscurilor naturale.

Președintele Consiliului Județean Teleorman a prezentat câteva din obiectivele strategice pe termen lung, între acestea aflîndu-se și construirea unui drum expres Craiova – Alexandria – București, construirea unui pod între Nikopole și Turnu-Măgurele, dar și a drumului Alexandria – Zimnicea care asigură legătura cu ferryboat-ul în sectorul Zimnicea-Svisthov, dezvoltarea porturilor de la Zimnicea și Turnu Măgurele, introducerea tehnologiilor moderne în agricultură.

A consemnat G. Z.