Numărul insuficient de medici, cea mai mare suferință a sistemului de sănătate din Teleorman

Mii de teleormăneni din mediul rural, în mod special, dar și din mediul urban nu au beneficiat anul trecut de asistență medicală primară în localitățile de domiciliu, fiind nevoiți să se deplaseze în alte localități. După cum reiese din Raportul de activitate al CJAS Teleorman, din totalul celor 97 de localități urbane și rurale existente în județul Teleorman, două localități urbane (Zimnicea și Videle) și alte 35 de localități din mediul rural nu sunt acoperite cu medici de familie.

Cele 35 de comune și sate în care nu există medici de familie sunt: Blejești, Beciu, Botoroaga, Bujoreni, Buzescu, Beuca , Fântânele, Frăsinet, Conțești, Crângeni, Ciolănești,Gălăteni, Islaz, Luncă, Măldăieni, Mereni, Măgura, Mârzănești,Olteni,

Peretu, Poeni, Pietroșani, Poroschia, Plosca, Salcia, Saele, Segarcea Vale, Slobozia Mândra, Siliștea, Siliștea Gumești, Troianul,Tătărăștii de Jos,Vârtoape,Vedea,Vitănești.

În șapte din aceste localități (Beciu, Beuca, Bujoreni, Blejești, Siliștea Gumești, Fântânele, Siliștea) sunt constituite puncte de lucru ale unor medici de familie aflați în relație contractuală cu CAS Teleorman.

Din totalul celor 142.546 cetățeni din orașele teleormănene, anul trecut erau înscriși la medicul de familie 137.337. După cum era de așteptat, în mediul rural situația este mult mai gravă, aproape 50.000 de teleormăneni nefiind înscriși la medicul de familie. În total, în întreg județul, 54.967 peroane nu s-au înscris la niciun medic de familie, cei mai mulți din cauza lipsei medicilor de familie, dar sunt și situații în care mulți teleormăneni, din nepăsare și lipsă de informare nu se înscriu la medici de familie.

Cel mai greu este pentru oamenii din sate și comune, care sunt nevoiți să meargă în alte localități pentru a beneficia de asistență medicală, pentru a primi rețete și trimiteri la specialiști.

Per total, la nivelul județului, gradul de acoperire cu medici de familie este de 61,80%, la fel ca în 2014.

La faptul că zonele rurale nu sunt atractive pentru medicii pentru că sunt relativ izolate și numărul asiguraților este prea mic ca să permită susținerea financiară a unui cabinet medical, se adaugă lipsa de cadre medicale care se manifestă și la nivel național.

În funcție de necesarul stabilit și zonele neacoperite în anul 2015, specialitățile deficitare la nivelul întregului județ au fost următoarele: Diabet zaharat; Urologie; Ortopedie si traumatologie; Oncologie; Dermatologie; Oftalmologi; O.R.L; Cardiologie; Endocrinologie; Chirurgie Plastica; Chirurgie vasculara; Hematologie.

Pe localități, specialitățile clinice deficitare sunt după cum urmează: Turnu Magurele – Oftalmologie; Zimnicea, Videle – Dermatologie; Turnu Magurele, Zimnicea – Cardiologie; Zimnicea, Videle – Oncologie; Zimnicea, Turnu Măgurele, Videle, Rosiori de Vede – Urologie; Zimnicea – Psihiatrie; Zimnicea – Neurologie; Zimnicea, Turnu Măgurele – Ortopedie; Zimnicea, Turnu Magurele, Videle – Diabet; Zimnicea, Turnu Mgurele, Videle, Roșiori de Vede – Endocrinologie . După cum reiese din această statistică, în mediul urban, zona cea mai deficitară din punct de vedere al specialităților este orașul Zimnicea.

În mediul rural există un singur cabinet medical pentru specialitatea clinică Obstetrică-ginecologie aflat în relație contractuală cu C.A.S.Teleorman.

Cum între statisticile din cei doi ani de referință, 2014 și 2015, diferențele sunt nesemnificative e clar că este necesară o politică adecvată a administrațiilor județeană și locale pentru atragerea medicilor rezidenți prin asigurarea unor condiții sociale și profesionale care să-i determine să vină și să rămână în Teleorman.

M. MEILĂ