Numărul exploatațiilor agricole din Teleorman a scăzut cu aproximativ 50 la sută în ultimii 10 ani

Îngrijorător. Numărul exploatațiilor agricole din Teleorman a scăzut cu aproximativ 50 la sută în ultimii 10 ani. Potrivit rezultatelor provizorii la Recensământul General Agricol – runda 2020, în judeţul Teleorman există 50.924 de exploataţii agricole care utilizau 487.975,22 de hectare de teren agricol. Rezultatele provizorii ale Recensământului General Agricol, runda 2020 arată că, în decurs de 10 ani, numărul exploatațiilor agricole a scăzut cu 49,917, respectiv cu 49,80 la sută.

Din punct de vedere al modului de deținere a suprafeței agricole utilizată, suprafețele în proprietate incluzând și terenul comun (28,16 la sută) și cele luate în arendă (63.57 la sută) au avut cele mai mari ponderi.

Și animalele s-au împuținat. Efectivele de bovine au scăzut cu 18.23 la sută, efectivele de porcine au scăzut cu 169 la sută, efectivele de ovine au crescut cu 1.24 la sută, efectivele de caprine au crescut cu 8.55 la sută față de cele înregistrate în anul 2010.

Primul recensământ la care regăsim caracteristicile fundamentale ale recensămintelor moderne a fost efectuat în anul 1838 în Ţara Românească. Acesta cuprindea atât caracteristici demografice cât și caracteristici pentru evaluarea stadiului de dezvoltare a agriculturii (suprafeţele cultivate cu cereale, numărul animalelor pe specii, pomicultura, viticultura şi zonele de sericicultură).

Primul recensământ al populaţiei şi agriculturii, din perioada 1859 – 1860, a fost efectuat de către cele două oficii de statistică din Ţara Românească şi Moldova, după unirea Principatelor Române.

O deosebită importanţă au prezentat recensămintele animalelor domestice din anii 1900 şi 1916, efectuate cu metode moderne de organizare, recomandate de către Institutul Internaţional de Statistică.

În anul 1930, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor a hotărât să efectueze primul recensământ agricol din ţara noastră, acţiune care a fost abandonată, însă, la cererea Direcţiei recensământului populaţiei pentru a nu afecta pregătitrea şi desfăşurarea Recensământului populaţiei din 29 decembrie 1930.

Recensământul agricol din anul 1941, care a fost prima lucrare sistematică de acest gen efectuată în România, s-a desfăşurat în cursul lunii aprilie, concomitent cu cel al populaţiei.

După cel de al doilea război mondial, primul recensământ agricol cu caracter general a fost efectuat în anul 1948.

Între anii 1951 şi 1989, au fost efectuate numai recensăminte specializate, după cum urmează:- recensămintele animalelor domestice, în perioada 1951-1989, care au fost efectuate anual sau la intervale de 4 ani;- recensămintele viilor şi pomilor, în anii 1964 şi 1979.

După anul 1990, primul recensământ general agricol s-a efectuat în anul 2002, urmat de cel din anul 2010.

Runda 2020 a recensământului general agricol este impusă de obligația României de a respecta legislaţia europeană în domeniul statistic, precum şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, conform cărora fiecare stat membru trebuie să efectueze un recensământ general agricol o dată la 10 ani.

Claudiu DUMITRACHE