Noi alocări de fonduri pentru instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean

La şedinţa Consiliului Judeţean Teleorman desfăşurată săptămâna trecută, consilierii judeţeni au aprobat rectificarea bugetelor instituţiilor teleormănene de sănătate publică, asistenţă socială şi de protecţia copilului, dar şi de cultură, respectiv suplimentarea cu sume de bani sau transferul unor sume de la un capitol la altul din cadrul propriilor bugete care să le permită buna desfăşurare a activităţii până la finele anului în curs.
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria i-au fost suplimentate veniturile cu suma de 4.035 lei, din aceasta 3.432 mii lei provenind din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate, iar 603 mii lei din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sumele alocate de la bugetul de stat. În acelaşi timp, Spitalului de Psihiatrie Poroschia i-a fost suplimentate veniturile cu suma de 636 mii lei, bani proveniţi din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate.
O sumă de 683 mii lei a fost repartizată Spitalului de Pneumoftiziologie (TBC) Roşiorii de Vede, banii provenind din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate şi cu direcţiile de sănătate publică,.din sumele alocate de la bugetul de stat.
În cadrul aceleaşi şedinţe, şi celorlalte instituţii din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman care beneficiază, conform legii, de sume defalcate din TVA, prin legea anuală a bugetului de stat, le-au fost suplimentate bugetele proprii de venituri, după cum urmează:

  •   Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – 639 mii lei;
  •   Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alexandria – 184 mii lei;
  •   Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională – 55 mii lei.

Între instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean cu finanţare mixtă se află şi Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, instituţie căreia i-au fost suplimentate veniturile din subvenţii din bugetul propriu al judeţului cu suma de 200 mii lei.
Modificări ale bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul în curs au fost aprobate şi în cazul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor şi în cel al Muzeului Judeţean Teleorman. În cazul Muzeului Judeţean a fost vorba de mutarea sumei de 18 mii lei de la capitolul cheltuieli de personal la cel privind cheltuielile cu bunuri şi servicii, iar la Serviciul Comunitar de Evidenţă a Persoanelor a fost transferată suma de 50 mii lei la capitolul cheltuieli de personal la capitolul bunuri şi servicii (42 mii lei) şi la cel referitor la activele nefinanciare (8 mii lei).

George ZAVERA