Muzeul Județean Teleorman: Decernarea premiilor „Ioan Spiru” și „Ion Moraru”

Începând cu anul 2012, Muzeul Județean Teleorman acordă premii pentru cercetarea arheologică și pentru cercetarea istorică.

Anul acesta, Premiul „Ioan Spiru”, acordat pentru cercetare arheologică, a revenit Angelei Simalcsik, Biancăi Preda, lui Alin Frînculeasa și lui Daniel Garvăn, pentru lucrarea „Smeeni-Movila Mare. Monografia unui sit regăsit”. Lucrarea a fost editată de Muzeul Județean Buzău.

Premiul „Ion Moraru”, pentru cercetare istorică, a revenit Ecaterinei Țânțăreanu și Mariei Verlan, pentru lucrarea „Mavrodin-Istoria unui târg (1810-1864)”.

Juriul a fost format din: dr. Pavel Mirea, arheolog, managerul Muzeului Județean Teleorman, președinte; dr. Radian Andreescu, cercetător științific, arheolog, Muzeul Național de Istorie a României; dr. Cristian Schuster, cercetător științific, arheolog, șeful Centrului de Tracologie al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, București; dr. Constantin Moraru, cercetător științific, istoric, Arhivele Naționale ale României și dr. Cornel Ilie, cercetător științific, istoric, director adjunct al Muzeului Național de Istorie a României.

Lucrarea „Smeeni-Movila Mare. Monografia unui sit regăsit” valorifică și reinterpretează datele arheologice ale cercetării efectuate în anul 1958, a unei movile funerare din mileniul al III-lea î.Hr., în localitatea Smeeni, județul Buzău.

Lucrarea „Mavrodin-Istoria unui târg (1810-1864)” valorifică documentele care dovedesc existența Mavrodinului, târg din Țara Românească.

Cornelia RĂDULESCU