Muzeul Judeţean Teleorman: „Atelierul de arheologie experimentală”

Muzeul Judeţean Teleorman, instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman, în colaborare cu Școala Gimnazială Măgura a organizat „Atelierul de arheologie experimentală”.

Evenimentul a avut loc la Muzeul Judeţean Teleorman şi a reunit elevii clasei a III-a B de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alexandria, îndrumați de învățătoarea Florentina Dumitrașcu.

„Atelierul de arheologie experimentală” urmărește aprofundarea cunoștințelor elevilor despre preistorie prin alte mijloace decât cele clasice.

Astfel, copiii au fost întâi familiarizați cu materiile prime folosite de oamenii din preistorie: silexul, variate tipuri de roci, oasele de animale domestice, cornul sau fibrele vegetale.

Apoi le-au fost exemplificate tehnici și metode de cioplire a silexului și de prelucrare a osului și cornului, putând observa cum se făceau uneltele din piatră și materii dure animale.

Pentru o implicare activă în acest atelier, elevii au folosit așchii și lame din silex pentru a prelucra lemn și au confecționat din piele diverse obiecte.

Cornelia RĂDULESCU