Multe cursuri de formare profesională! 15 de teleormăneni s-au angajat deja

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa la programe de formare profesională. Aceste cursuri le pot asigura creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii.

Programele de formare profesională sunt gratuite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la agenţie, şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi. Pentru a beneficia de gratuitate doritorii trebuie să nu aibă loc de muncă, să nu realizeze venituri sau dacă realizează venituri acestea trebuie să fie din activităţi autorizate și mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. Nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ. Au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională. Nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau eliberare din detenţie. Și persoanele care desfășoară activități în mediul rural şi nu realizează venituri lunare, sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

De asemenea persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei, pot urma un program de formare profesională organizat de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, cheltuielile necesare pregătirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

În anul 2017, A.J.O.F.M Teleorman organizează 58 programe de formare profesională, în 21 meserii/ocupaţii, astfel: agent securitate, barman, bucătar, confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice, comerciant, vânzător marfuri alimentare, comunicare limba engleză, designer pagina web, îngrijitor bătrâni la domiciliu, inspector resurse umane, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze, lucrător în creşterea animalelor, lucrător în cultura plantelor, lucrător în comerţ, electrician exploatare medie şi joasă tensiune, lucrător în structuri pentru construcţii, operator introducere validare şi prelucrare date, operator confecţioner industrial, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, ospătar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie, zidar-pietrar-tencuitor, peisagist floricultor.

În primele 8 luni ale anului 2017, au fost organizate 30 cursuri, în 10 ocupaţii/meserii, la care au participat 320 persoane, 150 persoane fiind încadrate în muncă.

Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia să participe la programele de formare profesională oferite şi organizate de A.J.O.F.M Teleorman.

Beneficiarii pot accesa servicii de formare profesională gratuite, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă.

C.D.