Moştenitorii din câteva localităţi din Teleorman vor putea beneficia de succesiune gratuită pentru terenuri

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) dispune în acest an de un buget de 46 de milioane de lei pentru decontarea taxelor privind dezbaterilor succesorale pentru moştenitorii care au trecut prin procesul de cadastrare. În procesul de înregistrare a imobilelor, noile cărţi funciare sunt deschise pe numele defuncţilor, iar pentru a facilita obţinerea certificatelor de moştenitor ANCPI a semnat un protocol cu notarii publici. Banii ajung pentru 184.000 de succesiuni. Deocamdată, succesiunea gratuită se poate face numai pentru românii care deţin proprietăţi în localităţile în care s-a finalizat procesul de cadastrare derulat prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară. În prezent, din totalul de 97 de UAT-uri din judeţul Teleorman, imobilele din 7 localităţi sunt cadastrate în proporţie de sută la sută : Stejaru, Liţa, Ciuperceni, Orbeasca, Frăsinet, Mârzăneşti şi Saelele, iar în alte 88 de localităţi se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, atât la nivel de UAT, cât şi pe sectoare cadastrale. În fază avansată de execuţie se află măsurătorile cadastrale pe sectoare din 24 de localităţi teleormănene, şi anume: Blejeşti, Botoroaga, Brânceni, Bujoreni, Buzescu, Drăgăneşti de Vede, Drăgăneşti Vlaşca, Gălăteni, Islaz, Lunca, Măgura, Mavrodin, Măldăeni, Nanov, Nenciuleşti, Olteni, Peretu, Rădoeşti, Scrioaştea, Seaca, Segarcea Vale, Troianul, Vârtoape şi Vedea.

Proprietarii din localităţile în care s-a finalizat procesul de cadastrare derulat prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară pot obţine gratuit actele de moştenitor dacă se află într-o situaţie de succesiune. În funcţie de valoarea imobilelor moştenite, proprietarii sunt scutiţi de plata unor onorarii care depăşesc adesea 1.000 de lei/succesiune.

Pentru a beneficia de dezbarea succesorală şi înscrierea gratuită a proprietăţilor ce le revin ca moştenitori, proprietarii de drept se vor adresa în primul rând secretarilor primăriilor pentru a-i informa asupra documentelor pe care trebuie să le prezinte la notarul public la care a fost arondată fiecare localitate în parte. Şi, după aceea, la notarul public care va pune în aplicare prevederile legale referitoare la dezbaterea succesorală şi înscrierea pe numele noilor proprietari a terenurilor şi a celorlalte imobile moştenite.

George ZAVERA