Modificarea listei de medicamente, cu sau fara contributie personala