Ministerul Agriculturii * Proiecte tip pentru acesarea fondurior europene, la dispoziția fermierilor!

Cu sprijinul unor institute de cercetare în domeniul agriculturii și cel al industriei alimentare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a elaborat și postat pe site-ul propriu proiecte tip eligibile din care fermierii care doresc să obțină fonduri europene nerambursabile pot să se inspire.

Tinerii care vor să înceapă o afacere în agricultură pot apela la depune proiecte la AFIR pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile. Conform Ministerului Agriculturii, fiecare tânăr care depune un proiect în domeniul agriculturii poate primi până la 50.000 de euro, pentru o perioadă de cinci ani.În cazul proiectelor declarate eligibile, banii se acordă în două tranșe, prima, în valoare de 75%, la aceptarea proiectului, iar cea de-a doua în maxim trei ani de la decizia de finanţare.

Fermierul trebuie să aibă domiciliul stabil în localitatea în care se află exploatația agricolă, să prezinte un plan de afaceri, să devina fermier activ și să nu aibă un alt serviciu în același timp. Tânărul fermier trebuie să demonstreze, înainte să primească a doua tranșă de bani, că a îmbunătățit performanțele exploataţiei agricole și că valoarea producției vândute este în procent de minim 20% din valoarea primei tranșe.

În sprijinul tinerilor fermieri, Ministerul Agriculturii a postat pe site-ul institutiei o serie de proiecte-tip prin care pot fi obținute fonduri europene.

Iată și proiectele de ferme de familie prin care se pot obține fonduri europene:

  • Înființare fermă pentru creșterea păsărilor (găini ouatoare).
  • Înființare fermă pentru creșterea puilor de carne.
  • Înființare fermă de ovine și caprine.
  • Înființare fermă de tineret taurin pentru îngrășare.
  • Înființare și dotare plantație de zmeur, inclusiv achiziția de utilaje și echipamente agricole.
  • Livadă de pomi și arbuști fructiferi (pe o suprafață de maxim 5 hectare).
  • Fermă de legume în câmp (maxim 2 hectare).
  • Înființare fermă de legume în spații protejate, prin construirea de solarii și achiziționarea de echipamente și utilaje specifice.
  • Înființare fermă de vaci pentru productia de lapte (pentru maxim 20 de capete).
  • Înființare fermă creștere porci, cu baza furajeră aferentă.

George ZAVERA