Ministerul Agriculturii modifică legea privind sprijinului financiar pentru producătorii de tomate

Conducerea Ministerului Agriculturii a publicat pe site-ul instituției modificările pe care le va face la legea care prevede acordarea unui ajutor financiar pentru cultivatorii de tomate. Modificarile se referă la perioada în care cultivatorii de tomate în sere și solarii, beneficiari ai sprijinului financiar, trebuie să își valorifice producția de tomate.

In prezent, conform prevederilor în vigoare, pentru a primi ajutor financiar de la stat, producătorii trebuie să își valorifice tomatele în perioadele ianuarie-mai, inclusiv, și noiembrie-20 decembrie, inclusiv. Prin modificarea legii, se prelungesc perioadele în care trebuie valorificată producția de tomate obținută în spații protejate, acestea fiind 1 ianuarie – 15 iunie, respectiv 23 octombrie – 20 decembrie.

Pentru a beneficia de ajutorul de minimis, legumicultorii trebuie să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, pe care să se găsească inscripția “Program susținere tomate, 2017” și să valorifice o cantitate de tomate de minimum 2.000 kg obținute de pe respectiva suprafață, valorificare dovedită cu documente justificative. Cultivatorii de tomate în spații protejate trebuie să fie înscriși în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în sere și solarii și în registrele Direcțiilor agricole județene referitoare la Programul de susținere a producției de tomate în spații protejate.

Ajutorul de minimis se plătește într-o singură tranșă, pe durata Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt de 40 milioane de euro, banii fiind asigurați de la bugetul de stat.

Pentru obținerea sprijinului financiar, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate au obligația să depună la direcţiile pentru agricultură județene, factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea și valoarea producției de tomate comercializate.

George ZAVERA