Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman

Joi 14 decembrie a.c. în sala de întruniri publice din cadrul Palatului administrativ al județului Teleorman s-a desfășurat Conferința Consiliului Județean Teleorman cu privire la proiectele finanțate prin PNRR.

Prin Hotărârea nr. 117 din 28 iunie 2023, Consiliul Județean Teleorman a aprobat

depunerea proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din județul Teleorman” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi 27 de UAT -uri din județ: Comunele Blejești, Tătărăștii de Jos,Poieni, Vitănești, Bogdana, Botoroaga, Gălăteni, Gratia, Mârzănești, Putineiu, Scurtu-Mare, Ștorobăneasa, Talpa, Vârtoape, Orbeasca, Olteni, Pietroșani, Drăgănești Vlașca, Plopii Slăvitești,Cervenia, Conțești, Rădoiești, Mereni, Cosmești, Crângeni,Băbăița, Segarcea Vale.

Beneficiarii finali sunt unitățile de învățământ din cele 27 de unități administrativ-teritoriale, beneficiarii finali fiind elevii și cadrele didactice din unitățile de învățământ, de stat. acreditate.

Microbuzele electrice vor fi 16+1 locuri – pentru elevii din județul Teleorman.

Obiectivul proiectului vizează îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevi, cu

precădere în zonele izolate, cu populație scăzută, prin furnizare de microbuze școlare verzi (electrice), ecologice, prietenoase cu mediul și cu un consum energetic redus, facilitând astfel accesul copiilor și tinerilor la educație, prin protejarea mediului înconjurător în același timp.

Responsabilitatea principală pentru autosusținerea din punct de vedere financiar după finalizarea investiției revine managementului fiecărei Primării, beneficiar real al fondului, care vor include cheltuielile necesare în bugetul autorității în vederea susținerii proiectului, în perioada de sustenabilitate.

Fiecare UAT beneficiar asigură amplasarea unei stații de încărcare în localitatea pentru care se solicită microbuz electric, nu mai târziu de data 31 decembrie 2024, în cazul în care în localitatea respectivă nu există o stație de încărcare funcțională, amplasată în loc public.

De asemenea fiecare UAT beneficiar va asigura pe o durată de minimum 4 ani, resursa umană (șofer), costurile de reparații și întreținere a microbuzelor şi costurile de alimentare. Totodată, UAT-ul beneficiar va asigura funcționalitatea bunurilor achiziționate pentru cel puțin durata minimă normală de viață a acestora, în conformitate cu prevederile naționale în vigoare.

Valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanțare este de 35.772.498,37 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 30.060.923,00 lei iar 5.711.575,37 lei este valoarea aferentă TVA.

În proiect sunt prevăzute sume neeligibile PNRR în cuantum de 6.500,00 lei, care vor fi suportate de Beneficiar din bugetul propriu reprezintă servicii de informare și publicitate, cheltuială obligatorie care intră în sarcina beneficiarului.

Mircea OLTEANU