Micii fermieri pot accesa câte 15.0000 euro, nerambursabili, pentru dezvoltarea propriilor afaceri

Micii agricultori care nu au accesat până acum fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea fermelor proprii vor avea posibilitatea de primi câte 15.000 euro, fonduri nerambursabile, pentru investiții în domeniul agricol. Finanțarea se asigură, pe bază de proiecte, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Cei ce doresc să acceseze astfel de fonduri nerambursabile e bine să-și pregătească din timp proiectele de investiții și cererile de finanțare. Care sunt fermierii care pot beneficia de astfel de fonduri ?

De astfel de fonduri pot beneficia fermierii care dețin în proprietate sau folosință o explatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică, dimensiunea unei ferme mici fiind cuprinsă între 4.000 și 11.999 SO – valoarea producției standard.

Fermierii solicitanți de fonduri prin intemediul submăsurii 6.3 trebuie să îndeplinească o serie de condiții : să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici; să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică între 4.000 – 11.900 euro SO, și să prezinte un Plan de afaceri.

Primesc cei 15.000 euro fermierii care nu au beneficiat anterior de sprijin financiar prin submăsura 6.3. De reținut faptul că o explatație agricolă nu poate primi sprijin financiar decât o singură dată în cadrul acestei submăsuri din PNDR 2020, iar exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri beneficiari ai sprijinului prin submăsura 6.3.

Implementarea Planulu de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel puțin 9 luni de la data semnării deciziei de acordare a sprijinului financiar.

Fermierul trebuie să aibă domiciliul/sediul social în localitatea în care este înregistrată exploatația. În cazul în care solicitantul sprijinului financiar este încadrat într-o activitate salarizată locul de muncă trebuie să fie în aceeași localitate în care se află exploatația agricolă sau în zona limitrofă.

Sprijinul financiar de 15.000 euro se acordă în două tranșe. Prima tranșă este de 75 % din valoarea sprijinului și se acordă la semnarea deciziei de finanțare, iar 25 % în maxim 3 ani de la primirea deciziei de finanțare.

Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de sprijin financiar, beneficiarii trebuie să facă dovada creșterii performanțelor economice ale exploatațiilor, condiția principală fiind aceea de a comercializa producția proprie în procent de minim 20 la sută din valoarea primei tranșe de sprijin.

George ZAVERA