Mesajul Directorului Executiv al Casei Județene de Pensii Teleorman

Data de 1 octombrie a fost desemnată drept „Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice” de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, fiind dedicată omagierii şi respectării celor vârstnici.

Îi onorăm, astăzi, pe părinţii şi bunicii noştri, cei care ne-au dat viaţă, ne-au înseninat copilăria, ne-au luminat drumul spre ceea ce suntem astăzi şi care încă îşi fac griji pentru noi, oricât am fi de puternici.

Această zi încărcată de emoţie este o sărbătoare care trebuie să ne facă, o dată în plus, să transmitem toate gândurile şi sentimentele frumoase celor care o viaţă întreagă au trudit şi şi-au adus contribuţia la creşterea noastră, la dezvoltarea comunităţii în ansamblul ei, la dezvoltarea şi devenirea noastră atât ca indivizi, cât şi ca societate.

Doresc să vă asigur că toate acțiunile și măsurile promovate de salariații Casei Județene de Pensii Teleorman au ca principală preocupare oferirea de servicii publice de calitate, accesibile pentru toți beneficiarii sistemului public de pensii.

În această zi de sărbătoare adresez pensionarilor, tuturor vârstnicilor, calde urări de sănătate, viață lungă și bucurii alături de cei dragi.

La Mulți Ani!

Director Executiv,

Florea-Emilian Bomboe