Luna plantării arborilor, în plină desfăşurare în Teleorman

Aşa cum am anunţat în cotidianul nostru din data de 16 martie 2013, la Alexandria a fost deschisă oficial “Luna plantării arborilor”, acţiunile ce vor fi organizate în perioada 15 martie-15 aprilie 2013 desfăşurându-se sub directa coordonare a conducerii Direcţiei Silvice Teleorman. În această perioadă, silvicultorii teleormăneni vor participa efectiv la realizarea măsurilor din Programul propriu al Direcţiei Silvice Teleorman de regenerare a pădurilor în anul 2013 şi vor asigura asistenţa tehnică necesară la acţiunile de împădurire organizate în judeţ de către administraţiile publice locale, unităţile şcolare şi organizaţiile nonguvernamentale.
Programul de regenerare a pădurilor în acest an în judeţul nostru, prezentat de către directorul Direcţiei Silvice Teleorman, ing. Marin Dumitru, în cadrul conferinţei de presă organizate la finele săptămânii trecute la sediul Ocolului Silvic Alexandria, necesită un volum mare de muncă. Deşi investiţiile, dată fiind criza financiară prin care trecem, nu sunt atât de mari precum şi-au dorit silvicultorii teleormăneni, în acest an în judeţ vor fi executate lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafaţă de 178 hectare, din acestea regenerările naturale făcându-se pe 113 hectare, iar împăduriri noi pe 65 hectare.
În campania de primăvară, aflată în plină desfăşurare, vor fi efectuate lucrările de regenerare pe cele 113 hectare de pe care s-a recoltat masa lemnoasă anul trecut. În acelaşi timp, vor fi executate şi lucrările de pregătire a suprafeţelor, cumulând 65 de hectare, ce vor fi împădurite în toamna acestui an. Astfel, vor fi executate lucrările de pregătire a terenului cu utilajele grele pe suprafaţa de 61 hectare, respectiv pe 35 hectare la Ocolul Silvic Alexandria şi 26 hectare la Ocolul Silvic Turnu Măgurele, iar pe 4 hectare de teren de la Ocolul Silvic Slăveşti vor fi executate lucrări de refaceri – substituiri arboret slab productiv.
Concomitent cu lucrările de instalare a noilor regenerări, vor fi consolidate plantaţiile existente, prin efectuarea lucrărilor de completări şi refaceri pe 219 hectare, cea mai mare parte a plantaţiilor calamitate găsindu-se în zona inundabilă a Dunării, în arealul Ocoalelor Silvice Alexandria şi Turnu Măgurele. În cadrul acţiunilor de completări ce vor fi efectuate în această primăvară 53 de hectare se regăsesc la Plosca, localitate unde vor fi executate şi lucrări de refacere a plantaţiilor de ameliorare pe o suprafaţă de 6 hectare. Efortul financiar necesar pentru execuţia lucrărilor de regenerare a pădurilor din judeţul nostru în cursul acestui an va fi de 2.604.840 lei, din această sumă doar 269.258 lei provenind din fonduri bugetare, bani destinaţi acoperirii cheltuielilor pentru lucrările din perimetrele de ameliorare de la Sfinţeşti şi Plosca.
Puieţii forestieri necesari împăduririlor sunt asiguraţi din producţia proprie. În acest sens, facem precizarea că Direcţia Silvică Teleorman dispune de şase pepiniere silvice, cu o suprafaţă totală de 47 hectare de teren, din acestea 41 de hectare fiind destinate producţiei de puieţi, de pe care se obţin anual 1,5-2 milioane de puieţi apţi de plantat. Puieţii sunt din speciile de bază – stejar, plop, salcie, salcâm; de amestec – frasin, tei, paltin; şi de ajutor – arbuşti: măr, mojdrean, arţar, păr, jugastru, păducel, sânger, sălcioară. Numai în această primăvară, în Teleorman vor fi plantaţi 207.000 puieţi forestieri.

Puieţi forestieri puşi la dispoziţia celor ce doresc să planteze în această primăvară
Disponibilul de puieţi apţi de plantat existent în această primăvară la nivelul Direcţiei Silvice Teleorman este de 605.000 bucăţi. Din această cantitate, 258.000 puieţi au fost repartizaţi de către R.N.P. – Romsilva altor direcţii silvice din ţară, respectiv 80.000 puieţi Direcţiei Silvice Olt, 44.000 buc D.S. Dolj, 9.000 buc. D.S. Ilfov , 65.000 D.S. Mehedinţi şi 60.000 D.S. Argeş. Diferenţa de 347.000 puieţi se află la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice care doresc să planteze noi suprafeţe sau să refacă pădurile afectate, intrarea în posesia materialului săditor făcându-se contracost sau sub formă de sponsorizări. Preţurile puieţilor forestieri se situează la nivelul a 0,4-1,0 lei/buc, plus TVA, livrarea făcându-se de la pepinierele din judeţ.
Direcţia Silvică are spre valorificare şi puieţi din specii decorative şi ornamentale (tuia, ienupăr), la preţul de 42 lei/ buc, precum şi puieţi de stejar roşu (3,0 lei/buc, plus TVA) şi castan porcesc (1,3 lei/buc, plus TVA.). Relaţii detaliate pot fi obţinute la sediul Direcţiei Silvice Teleorman.

George ZAVERA