Legumicultorii care obţin roşii în sere şi solarii pot valorifica producţia şi în perioada 1-15 iunie 2019

În primăvara anului 2019, urmare a temperaturilor scăzute, la culturile de tomate în spaţii protejate a avut loc o decalare a perioadei de vegetaţie şi întârzierea tuturor celorlalte fenofaze. Prin urmare, dezvoltarea şi implicit înflorirea întârziată a determinat fructificarea şi coacerea tardivă a tomatelor. Într-o astfel de situaţie, neâncadrarea producătorilor în termenul anterior de valorificare a producţiei (ianuarie-mai) putea să-i pună în situaţia de a fi declaraţi neeligibili în cadrul Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate.

Venind în sprijinul legumicultorilor, Ministerul Agriculturii a publicat un proiect de hotărâre care îi interesează pe toţi fermierii înscrişi în schema de “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”. Conform actului normativ supus dezbaterii publice, se prelungeşte termenul până la care legumicultorii pot valorifica producţia de tomate din Ciclul I de producţie din acest an. Se precizează faptul că valorificarea producţiei de tomate din ciclul I de producţie din spaţii protejate se poate face şi în perioada 1-15 iunie, inclusiv, termenul de valorificare fiind prelungit astfel cu două săptămâni faţă de termenul iniţial, care era ianuarie-mai inclusiv. Pentru ciclul II de producţie tomate al anului 2019 cereririle de înscriere se pot depune până pe 15 septembrie a.c., iar perioada de valorificare este noiembrie – 20 decembrie.

De reamintit faptul că producătorii agricoli din România sunt susţinuţi, printr-un program guvernamental, începând cu anul 2017, să cultive tomate în spaţii protejate (sere, solarii), astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producţia autohtonă. Pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripţionată „Program susţinere tomate, 2019” şi să menţioneze numărul cererii depuse pentru obţinerea finanţării; să obţină o producţie de minimum 2 kg de tomate/mp şi să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative privind comercializarea producţiei. De asemenea, producătorii trebuie să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere, să valorifice producţia în perioadele ianuarie-15 iunie inclusiv, şi/sau noiembrie-20 decembrie, inclusiv.

Scopul Programului de sprijin pentru tomate cultivate în sere şi solarii este realizarea unei producţii de tomate care să asigure consumatorilor roşii proaspete şi de cea mai bună calitate pe tot parcursul anului, pentru derularea corespunzătoare a activităţii de producţie statul acoperind bună parte din capitalul necesar.

George ZAVERA