Legea prevenției, așteptată de mediul de afaceri, a fost aprobată de senatori!

Votul decisiv aparține Camerei Deputaților, dar, așa cum asigură reprezentanți ai Alianței politice aflată la guvernare, deputații social democrați și cei ai ALDE, care dețin majoritatea, își vor da votul favorabil, în regim de urgență, astfel încât respectivul proiect să devină lege. Legea va intra în vigoare după promulgare și publicarea ei în Monitorul Oficial.

Legea prevenției, așteptată de foarte multă vreme de către antreprenori, a fost aprobată în Senatul României. Conform proiectului de lege aprobat de către senatori, inspectorii de la FISC și de la celelalte instituții ale statului cu rol de control nu vor mai putea aplica amenzi la prima constatare a unei fapte, însă doar cu condiţia ca aceasta să fie una de natură contravenţională, nu de natură penală. Astfel, pentru faptele care constituie contravenţii şi sunt prevăzute de anumite acte normative va fi acordat contribuabililor un termen în care aceştia vor putea să corecteze neregulile constatate și să se conformeze dispozițiilor legale.

Reglementările Legii prevenției se vor aplica pentru situații prevăzute de o serie întreagă de acte normative, între acestea fiind și Codul fiscal; Codul de procedură fiscală; Legea contabilităţii; Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; Legea comerțului electronic; Legea lucrărilor de construcții; Legea şomajului etc.

Termene pentru corectarea neregulilor constatate de inspectori se vor da, de exemplu, pentru:

  • neanunţarea în termen de trei zile a agențiilor pentru ocuparea forței de muncă cu privire la încadrarea în muncă, conform legii, a persoanelor din rândul beneficiarilor de indemnizații de șomaj – abatere pentru care autorităţile de control aplică amenzi de la 5.000 la 10.000 de lei;
  • necomunicarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază îşi au sediul, a tuturor locurilor de muncă vacante, în termen de cinci zile lucrătoare de la vacantarea acestora, acum sancţionată tot cu amenzi cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei.

În ceea ce privește contravențiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, prevederile Legii prevenirii se vor aplica, printre altele, pentru neîndeplinirea de către contribuabil la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, inclusiv taxe și impozite.

Și nedepunerea la termen a declarațiilor recapitulative, sancționată acum cu amendă cuprinsă între 1.000 și 5.000 de lei, se va regăsi pe lista faptelor pentru care se va aplica mai întâi avertismentul, la fel cum se va proceda și în cazul declarațiilor recapitulative incorecte ori incomplete, neregulă sancționată în prezent cu amendă de la 500 la 1.500 de lei.

Care va fi mecanismul de funcţionare a prevenirii?

Inspectorul va încheia un proces-verbal de constatare a neregulilor și va anexa un plan de remediere, care va cuprinde aspecte ce trebuie corectate, precum și termenul de conformare pentru fiecare faptă, iar termenul de remediere va fi de 90 de zile calendaristice.

În termen de zece zile de la data expirării termenului de remediere, organul de control va fi obligat să reia controlul. În cazul în care se constată că nu au fost respectate obligațiile stabilite în planul de conformare, în termenul acordat, organul de control va aplica sancțiunile prevăzute de actele normative.

Vor exista și situații în care agentul constatator nu va întocmi un plan de remediere și va aplica doar sancțiunea avertismentului. Se va proceda în acest mod în situația când, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală, precum și în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă.

Un contribuabil va putea beneficia de măsurile de prevenire o singură dată pentru fiecare faptă care constituie contravenție, într-un termen de trei ani.

(G.Z.)