Legea care prevede pensii speciale și pentru magistrații-asistenți de la Curtea Constituționala

Legea privind personalul Curții Constituționale (CCR) care stabilește, între altele, ca magistrații-asistenți vor putea beneficia de pensie de serviciu in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata din media indemnizațiilor de încadrare brute lunare si sporurile avute in ultimele 48 de luni de activitate înainte de data pensionarii, a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis.

Actul normativ are ca obiect reglementarea categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în cadrul Curții Constituționale, condițiile specifice de ocupare a funcțiilor, de evaluare a activității si de promovare în funcții, drepturile, interdicțiile, incompatibilitățile și îndatoririle corespunzătoare fiecărei categorii, precum și răspunderea juridica a personalului.

“Magistrații-asistenți si personalul de specialitate juridica asimilat acestora, indiferent de vârsta, cu o vechime de cel puțin 25 de ani realizata numai in acestei funcții, se pot pensiona la împlinirea vârstei de 60 de ani si pot beneficia de o pensie de serviciu in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de media indemnizațiilor de încadrare brute lunare si sporurile avute in ultimele 48 de luni de activitate înainte de data pensionarii. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din venitul net avut in ultima luna de activitate”, se arata in lege.

Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din venitul net avut in ultima luna de activitate înainte de data pensionarii.

Potrivit legii, personalul Curții Constituționale asigura suportul necesar pentru realizarea actelor si procedurilor corespunzătoare îndeplinirii de către CCR, in calitate de unica autoritate de jurisdicție constituționala, a atribuțiilor stabilite de Constituție si de lege, precum si pentru desfășurarea în bune condiții a activității judecătorilor si a plenului Curții.

In cadrul Curții Constituționale își desfășoară activitatea următoarele categorii de personal:

a) magistrați-asistenți;

b) personal auxiliar de specialitate;

c) personal încadrat în structurile de specialitate ale Curții Constituționale, în condițiile legii.

Extras din Legea personalului Curții Constituționale

Art. 29. – (1) Magistrații – asistenți sunt asimilați ca rang si salarizare judecătorilor cu grad de curte de apel, beneficiind in mod corespunzător de drepturile salariale si de celelalte drepturi ale acestora, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi. Prevederile art. 210 – 217 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor si procurorilor se aplica in mod corespunzător magistraților – asistenți si personalului de specialitate juridica asimilat acestora din cadrul Curții Constituționale.

(2) Magistrații – asistenți și personalul de specialitate juridica asimilat acestora, indiferent de vârsta, cu o vechime de cel puțin 25 de ani in activitate juridica, din care cel puțin 10 ani desfășurata în cadrul Curții Constituționale, se pot pensiona la cerere si pot beneficia de pensie de serviciu in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizația de încadrare bruta lunara si sporurile avute in ultima luna de activitate înainte de data pensionarii. Prevederile art. 213 din Legea nr. 303/2022 se aplica in mod corespunzător în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.

(3) Cererile de pensionare formulate pentru acordarea pensiilor de serviciu prevăzute de prezenta lege se depun la casa teritoriala sau sectoriala de pensii competenta. Decizia privind stabilirea pensiei de serviciu se depune si se înregistrează în termen de 15 zile de la comunicare, la cabinetul Președintelui Curții Constituționale care, după verificarea de către compartimentul resurse umane a îndeplinirii condițiilor de vechime si vârsta, dispune prin ordin eliberarea din funcție a magistratului – asistent ca urmare a pensionarii. Plata pensiei se face de la data prevăzuta în ordinul Președintelui Curții Constituționale ca fiind cea a eliberării din funcție.

(4) Nu beneficiază de pensia de serviciu prevăzuta la art. 211 din Legea nr. 303/2022, magistrații – asistenți si personalul de specialitate juridica asimilat acestora cu privire la care s-a stabilit sancțiunea disciplinara a eliberării din funcție. Aceste persoane pot beneficia de pensie in sistemul public, în condițiile legii.

Mircea OLTEANU