La sfârșitul lunii februarie se depun cererile-tip pentru înscrierea în clasa pregătitoare

Părinții copiilor care până pe 31 august 2016 împlinesc vârsta de 6 ani, se pregătesc pentru cursa înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2016-2017, proces care începe la finalul acestei luni, în perioada 29 februarie-18 martie 2016, când părinții vor completa cererile-tip de înscriere în clasa pregătitoare. Acestea pot fi completate online sau la școala la care părinții vor să-i inscrie pe copii și vor fi validate în intervalul 29 februarie-18 martie 2016, între orele 8:00-20:00, de luni până vineri și între orele 9:00-13:00, sâmbăta.

În clasa pregătitoare pot fi înscriși și copiii care împlinesc vârsta de 6 ani după data de 31 august 2016. Aceștia vor fi evaluați psihosomatic, în perioada 23 februarie-16 martie, iar rezultatele evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică va fi comunicat, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea, în perioada 23 februarie-17 martie. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Pentru a-și forma o idee în legătură cu școala la care vor să studieze copii lor, părinți pot vizita unitățile de înmvățământ în perioada 24 februarie-3 martie, când la nivelul fiecărei unități de învățământ se organizează Ziua Porților Deschise. În timpul acestor vizite, părinții și copiii pot vizita clasele în care vor învăța preșcolarii și pot discuta cu personalul școlii.

Părinții pot afla detalii despre circumscriptiile școlare, programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor și instituțiile unde se realizează evaluarea, de pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și la fiecare școală, pe 22 februarie. În aceeași zi, la sediul școlilor si al inspectoratului școlar va fi afișat programul de completare a cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare.

Conform calendarului de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar viitor, prima etapă de înscriere începe pe 21 martie 2016, când copiii ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere, vor fi repartizați la școala de circumscripție.

Între 22-24 martie 2016 vor fi admise/respinse cererile de înscriere la alte școli decât cele de circumscripție, urmând ca pe 25 martie să fie repartizați la școală copiii care au fost înscriși la o altă școală, dar nu au fost admiși din cauza lipsei de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea la școala de circumscripție.

În intervalul 25-26 martie, la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar va fi afișată situația copiilor înmatriculați, numărul de locuri rămase libere și lista copiilor neînscriși după prima etapă.

Cea de-a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2016-2017 începe pe 29 martie 2016, când la școli și pe site-ul inspectoratului școlar va fi afișată procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile.

Între 30 martie-8 aprilie 2016 vor fi depuse cererile-tip de înscriere la secretariatul școlii aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate de părinti pentru etapa a doua.

Pe 15 aprilie, la sediul fiecărei școli vor fi afișate listele finale cu copiii înscriși în clasa pregătitoare, iar între 18-22 aprilie inspectoratul școlar va soluționa cererile părinților copiilor care nu au fost încă înscrși la vreo școală.

Dacă proiectul de metodologie privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017 va fi aprobat în forma propusă, clasa pregătitoare va deveni obligatorie și, începând cu acest an, niciun copil nu va putea fi înscris în clasa a I-a dacă nu a urmat clasa pregătitoare.

M. MEILĂ