La Școala Gimnazială Tătărăștii de Sus, un fructuos cerc pedagogic al directorilor de școli gimnaziale din zona Videle

De curând, sub coordonarea Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și a Casei Corpului Didactic, la Școala Gimnazială Tătărăștii de Sus, a fost găzduit cercul pedagogic, de pe semestrul I, an școlar 2017-2018, al directorilor de școli gimnaziale din zona orașului Videle.

În cadrul întâlnirii a fost dezbătută tema: „Rolul diagramei Gantt în proiectarea activității manageriale”.

Întreaga activitate metodică s-a derulat sub atenta supraveghere a responsabilului de cerc pedagogic, prof. Petrică Trăncan de la Școala Gimnazială Blejești și a prof. Aritina-Adriana Dumitrescu, director al Școlii Gimnaziale Tătărăștii de Sus.

La astfel de întruniri, alături de directorii de școli, au fost invitați și reprezentanți ai ISJ Teleorman, din care amintim pe prof. Bogdan Buzatu – inspector școlar general adjunct, prof. Narciza Nițu – inspector școlar management instituțional și prof. Oana Stoicescu – inspector școlar pentru activități extrașcolare.

În unitatea școlară gazdă ce funcționează într-o clădire modernă, renovată cu ceva timp în urmă, bine întreținută și gospodărită, dotată cu suficiente săli de clasă și mobilier nou, laboratoare funcționale, material didactic și mijloace audio-vizuale corespunzătoare noilor cerințe, învață în acest an școlar aproape 281 de elevi, din care 156 în ciclul primar, cuprinși în cele două localuri existente, și 125 în ciclul gimnazial, la care se adaugă și un număr de 91 de preșcolari din cele două grădinițe cu program normal din satele Udupu și Tătărăștii de Sus.

Procesul instructiv-educativ este asigurat de un colectiv de cadre didactice calificate, format din 36 de dascăli, despre care se poate afirma că desfășoară o deosebită investiție în educarea copiilor, dăruindu-și întreaga pasiune, măiestri didactică și capacitate profesională, în munca la catedră, pentru realizarea unui învățământ de calitate, având în frunte ca director un om al școlii pe măsură, cu o bună experiență managerială.

Potrivit programului de lucru stabilit, după o primire călduroasă a membrilor cercului, de către echipa managerială a școlii, urmată de vizitarea spațiilor școlare, invitații au audiat, într-o sală special amenajată, o scurtă prezentare a localității rurale și a rețelei școlare, făcută de către directorul unității de învățământ, prof. Aritina-Adriana Dumitrescu.

În continuare, prof. Narciza Nițu, în calitate de inspector școlar management instituțional, prezintă importanța și rolul diagramei Gantt în proiectarea activității manageriale din cadrul școlilor gimnaziale.

În completarea materialului expus, bine conceput și documentat, cu date și exemple concrete de realizare a unui cuprinzător program anual și semestrial, directorul Școlii Gimnaziale Tătărăștii de Sus vine cu un exemplu de program managerial anual întocmit prin utilizarea diagramei Gantt.

După prezentarea teoretică a temei, împărțiți pe trei grupe de lucru, cei 18 directori de școli gimnaziale au trecut la o acțiune practică, realizând și apoi susținând în fața celor prezenți, potrivit diagramei amintite, câte un proiect de planificare a activității școlare în toate compartimentele ei.

Dezbaterile purtate au cuprins un amplu schimb de opinii și propuneri asupra modului de întocmire a unor asemenea documente școlare, menite să conducă la îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale conducerilor de școli, să imprime un caracter științific activității de conducere.

În intervențiile lor, reprezentanții ISJ Teleorman s-au referit pe larg la atribuțiile conducerii școlii în planificare, organizarea, îndrumarea și controlul activității din unitățile de învățământ, precum și la aplicarea corectă a unor acte de legislație școlară.

Se poate spune că schimbul de experiență sub această formă are o eficiență sporită în perfecționarea continuă a celor implicați în actul de conducere al instituțiilor școlare.

În final, făcând aprecieri pozitive asupra întregii activități metodico-științifice desfășurate aici, prof. Bogdan Buzatu, inspector școlar general adjunct, a reliefat importanța cercurilor pedagogice, socotite rodnice schimburi de experiență între școli, reamintind faptul că nevoia de perfecționare a dascălilor și directorilor de școli a existat din totdeauna și va continua să existe și în viitor.

Leon Armeanca