La Prundu, copiii rudarilor vor învăța în cea mai modernă grădiniță din Teleorman

Satul Prundu, aparținând comunei teleormănene Lunca, are un specific aparte, aici locuind dintotdeauna doar familii de rudari. Cu sute de ani în urmă, rudarii s-au așezat pe malul stâng al Oltului și, neavând suprafețe de teren pe care să practice agricultura, s-au dedicat întrutotul prelucrării artizanale a lemnului. Cum un trai îndestulător nu se mai putea asigura doar din vânzarea obiectelor făcute din lemn : copăi, linguri, fuse etc, în ultimii 28 de ani rudarii s-au dedicat în principal legumiculturii. Și-au cumpărat terenuri agricole pe malul Oltului, pe care și-au construit solarii, în numai câțiva ani, prin hărnicia și priceperea lor făcând din satul Prundu unul din cele mai cunoscute și profitabile bazine legumicole din Teleorman. Dealtefel, pentru producțiile mari de tomate și calitatea legumelor obținute rudarii din Prundu au devenit cunoscuți și apreciați în județ, dar și în multe din marile orașe ale țării. În prezent, rudarii își asigură traiul din legumicultură, iar veniturile, îndeosebi pe timpul iernii, și le completează cu banii pe care îi câștigă muncind la serele de legume din Anglia.

Satul în care jumătate din cei 1700 de locuitori sunt tineri și copii de vârstă școlară și preșcolară

Dacă multe din comunele teleormănene se află în declin demografic, cum dealtfel se întâmplă în întreaga țară, în satul Prundu natalitatea este în plină creștere. În satul cu 400 de gospodării în prezent trăiesc peste 1.700 de suflete, din totalul locuitorilor peste 350 fiind copii de vârstă școlară și preșcolară, iar câteva sute sunt tineri de până în 40 de ani. Un număr de 84 de copii sunt de vârstă preșcolară, 143 frecventează școala primară, iar 103 copii sunt elevi în clasele V-VIII. Totodată, un număr de 72 de tineri, cu vârsta cuprinsă între 14 și 40 de ani, care nu au urmat școala la vremea când vârsta impunea acest lucru, acum își finalizează pregătirea școlară în cadrul programului “A doua șansă”. Rudarii vor să fie știutori de carte, pentru a accede cât mai ușor la activități și câștiguri care să le asigure un trai cât mai bun.

Grație preocupărilor administrației publice locale, în fruntea căreia se află încă din anul 1992, în calitate de primar, Marin Buzală, sătenii din Prundu au la dispoziție o școală modernă, înzestrată cu tot ceea ce este necesar pentru derularea procesului de învățământ, de grădiniță, de cămin cultural, de o biserică construită în urmă cu câțiva ani, toate dotate cu centrale termice. Nici rudarii nu s-au lăsat mai prejos, foarte mulți dintre ei construindu-și case moderne, cu etaj, dotate cu centrale termice, cu baie și apă potabilă la robinet.

Un local de grădiniță pe care și l-ar dori foarte multe din administrațiile publice locale

Pentru a-i stimula și mai mult pe copiii rudarilor să învețe carte, primarul Marin Buzală a insistat la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru finanțarea construirii unei grădinițe moderne la Prundu. Grației fondurilor aprobate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, a proiectului ingenios realizat de specialiștii firmei de proiectări “Alcis” din Alexandria și a lucrului bine făcut de către constructorii unei firme teleormănene, din comuna Dracea, la Prundu a fost construită o bijuterie de grădiniță, în fapt cea mai modernă grădiniță din Teleorman. Localul, cu parter și etaj, are cinci săli de clasă, coridoare largi de acces al copiilor, grupuri sanitare și mobilier adecvat vârstei preșcolarilor. Grădinița dispune de sistem de încălzire centrală, aceasta fiind dotată cu centrală termică care se bazează pe consumul de combustibil solid.

Inaugurarea noii grădinițe a avut loc la finele săptămânii trecute în prezența a numeroși localnici, a reprezentanților administrației publice locale, ai constructorului și ai firmei de proiectări, la eveniment fiind prezent și președintele Consiliului Județean Teleorman, Dănuț Cristescu, deputatul Violeta Răduț, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean și jurnaliști din presa teleormăneană. Noua grădiniță va fi frecventată de 90 de preșcolari, aici, pe lângă condițiile excelente de pregătire copiii beneficiind zilnic de o masă caldă, prin serviciul de catering al unei companii specializate, finanțarea fiind asigurată de către administrația publică locală.

Primăria Lunca, conform primarului Marin Buzală, a asigurat, prin bugetul localității din acest an, întreaga sumă necesară asigurării mesei calde pentru copii, dar și pentru buna funcționare a activității din școlile și grădinițele din satele Prundu și Lunca.

Cu un primar aflat la cel de-al șaselea mandat în fruntea localității, administrația publică din comuna Lunca, prin edificiile moderne de învățământ și de sănătate publică, de cultură și drumurile modernizate, prin grija față de săteni și, implicit, prin modul cum este gospodărită localitatea demonstrează faptul că stă în puterea edililor teleormăneni să facă din comunele lor localități în care sătenilor să le fie drag să trăiască.

George ZAVERA

Despre autor