La Consiliul Judetean Teleorman, instruirea personalului cu atributii privind autorizarea lucrarilor de constructii